לוח השנה האקדמית
 
יום 27/01/2011
יום ה'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
שעת סיום 17:00
חודש 1/2011