לוח השנה האקדמית
 
יום 25/01/2011
יום ג'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדת תיאום לתקשוב
שעת סיום 12:30
חודש 1/2011