לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2006) אביב תשס"ז
 
סמסטר אביב תשס"ז - 2/2006
יום 02/05/2007
יום ד'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדה לפיתוח אקדמי
שעת סיום 17:30
חודש 5/2007
סמסטר 2/2006
שם סמסטר ב תשס"ז
שם סמסטר אביב תשס"ז