לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 23/02/2011
יום ד'
נושא חופשה בין סמסטרים
תאריך סיום 25/02/2011
חודש 2/2011