לוח השנה האקדמית
 
יום 04/07/2010
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 12:30
חודש 7/2010