לוח השנה האקדמית
 
יום 27/06/2010
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת קבע הסמכה ומוסמכים
שעת סיום 19:00
חודש 6/2010