לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2009) אביב תש"ע
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תש"ע - 2/2009
יום 14/06/2010
יום ב'
נושא קורטוריון
תאריך סיום 16/06/2010
חודש 6/2010
סמסטר 2/2009
שם סמסטר ב-תש"ע
שם סמסטר אביב תש"ע