לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2009) אביב תש"ע
 
סמסטר אביב תש"ע - 2/2009
יום 06/05/2010
יום ה'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
שעת סיום 17:00
חודש 5/2010
סמסטר 2/2009
שם סמסטר ב-תש"ע
שם סמסטר אביב תש"ע