לוח השנה האקדמית
 
יום 24/01/2010
יום א'
שעת התחלה 16:00
נושא ועדת שבתון
שעת סיום 19:00
חודש 1/2010