לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2009) חורף תש"ע
 
סמסטר חורף תש"ע - 1/2009
יום 05/01/2010
יום ג'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדת תיאום לתקשוב
שעת סיום 11:00
חודש 1/2010
סמסטר 1/2009
שם סמסטר א-תש"ע
שם סמסטר חורף תש"ע