לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 19/02/2010
יום ו'
נושא חופשה בין סמסטרים
תאריך סיום 26/02/2010
חודש 2/2010