לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 08/10/2006
יום א'
נושא בחינות סמסטר קיץ - מועד א' + סמס' אביב מועד ב'
תאריך סיום 10/10/2006
חודש 10/2006