לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2006) אביב תשס"ז
 
משך הארוע כל היום
סמסטר אביב תשס"ז - 2/2006
יום 02/04/2007
יום ב'
נושא פסח - הטכניון סגור
תאריך סיום 09/04/2007
חודש 4/2007
סמסטר 2/2006
שם סמסטר ב תשס"ז
שם סמסטר אביב תשס"ז