לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2006) אביב תשס"ז
 
סמסטר אביב תשס"ז - 2/2006
יום 29/03/2007
יום ה'
שעת התחלה 14:30
נושא ועדת פיתוח היגוי ותקשוב
שעת סיום 17:00
חודש 3/2007
סמסטר 2/2006
שם סמסטר ב תשס"ז
שם סמסטר אביב תשס"ז