לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2006) אביב תשס"ז
 
סמסטר אביב תשס"ז - 2/2006
יום 25/03/2007
יום א'
שעת התחלה 16:30
נושא ועדת קבע
שעת סיום 18:30
חודש 3/2007
סמסטר 2/2006
שם סמסטר ב תשס"ז
שם סמסטר אביב תשס"ז