לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2006) אביב תשס"ז
 
סמסטר אביב תשס"ז - 2/2006
יום 20/03/2007
יום ג'
שעת התחלה 15:00
נושא ועדה מייעצת
שעת סיום 17:00
חודש 3/2007
סמסטר 2/2006
שם סמסטר ב תשס"ז
שם סמסטר אביב תשס"ז