לוח השנה האקדמית סמסטר (2/2006) אביב תשס"ז
 
סמסטר אביב תשס"ז - 2/2006
יום 13/03/2007
יום ג'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדת תאום לתקשוב
שעת סיום 11:00
חודש 3/2007
סמסטר 2/2006
שם סמסטר ב תשס"ז
שם סמסטר אביב תשס"ז