לוח השנה האקדמית
 
יום 11/03/2007
יום א'
שעת התחלה 16:00
נושא ועדת שבתון
שעת סיום 18:00
חודש 3/2007