לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 05/03/2007
יום ב'
נושא בחינות סמסטר חורף - מועד א'
תאריך סיום 09/03/2007
חודש 3/2007