לוח השנה האקדמית
 
יום 20/02/2007
יום ג'
שעת התחלה 17:00
נושא ועד מנהל
שעת סיום 19:00
חודש 2/2007