לוח השנה האקדמית
 
יום 20/02/2007
יום ג'
שעת התחלה 15:00
נושא ועדה מייעצת
שעת סיום 17:00
חודש 2/2007