לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 25/02/2007
יום א'
נושא בחינות סמסטר חורף - מועד א'
תאריך סיום 28/02/2007
חודש 2/2007