לוח השנה האקדמית
 
משך הארוע כל היום
יום 12/02/2007
יום ב'
נושא בחינות סמסטר חורף-מועד א'
תאריך סיום 23/02/2007
חודש 2/2007