מנהלי בית הספר


אינג' ארליך  יעקב
אינג' ארליך יעקב
1929-1933
ד
ד"ר ברדין שלמה
1933-1939
ד
ד"ר אהרוני גרשון
1939-1969
אינג' הראל  גרשון
אינג' הראל גרשון
 1970-1971


אינג' (סא
אינג' (סא"ל) תורן טוביה
1971-1973
פרופ' שקלרסקי  אלישע
פרופ' שקלרסקי אלישע
1973-1974
אינג' (אל
אינג' (אל"מ) גור אריה
1974-1986
פרופ' שיצר  אברהם
פרופ' שיצר אברהם
 1986-1989


 ארליך  עמירם
 ארליך עמירם
1990-1999
(אל
(אל"מ) גור מאיר
1999-2005
 בריקנר  רפי
 בריקנר רפי
2005-2007