תמונה של הלוגו של הטכניון
ספר טלפונים

הוראות למהנדסי פקולטה בנושא התקנת תמונה


הורדת dll לעדכון תמונות ותעודת הזהות

 1. הורד את הקובץ adext.zip
 2. פתח את תוכן הקובץ לתוך ספריה.
 3. הרץ את  Install.cmd
 4. ניתן  לקרוא על ההתקנה בקובץ readme.txt

טעינת התמונה

 1. פתח את  Active Directory Users and Computers
 2. לחץ על מקש ימני של העכבר ובחר בלשונית חץ על properties
 3. לחץ על לשונית Photo ובחרו תמונה.
 4. לחץ על לשונית Emplyee והכניסו מספר תעודת זהות בן 9 ספרות.


הכנסת הרשאה למשתמש

 1. לחצו על לשונית Security.
 2. בחרו באופציות: Read , Authentication Users.
 3. חייבת להיות הרשאת קריאה על המשתמש ל - authentication users על התכונה thumbnailphoto.
 4. חייבת להיות הרשאת קריאה על המשתמש ל - authentication users על האוביקט jpegPhoto.
 5. חייבת להיות הרשאת קריאה על המשתמש ל - authentication users על האוביקט read Empoyee ID


הערות

 1. התמונות תראנה רק בתחום הטכניון
 2. מומלץ להכניס תמונות מראש
 3. אחרי הוספת התמונה , היא תראה בספר הטלפונים אחרי יום עבודה אחד