ספר טלפונים - מסך עזרה


החיפוש נעשה על שם המשפחה והשם הפרטי
אפשרויות החיפוש :
  • ניתן לחפש בעברית או באנגלית
  • ניתן לחפש בעזרת חלקי שם, לדוגמא :
    אד שו יביא את כל האנשים ששמם מכיל את המחרוזת אד ו- שו
  • חיפוש השם שוורץ  או שורץ  יביאו תוצאות דומות .
  • חיפוש כינוי כמו מוטי או מוטקה יביא תוצאות דומות לחיפוש השם  מרדכי .
אפשר לחפש אנשים ביחידות בהן הם עובדים ,
לדוגמא : חיפוש מחש בשם המחלקה יציג בחלון החיפוש את 2 המחלקות :
הפקולטה למדעי המחשב
מרכז המחשבים


חיפוש לפי נושאים
ניתן למצוא יחידות לפי נושאים  בחלקו התחתון של הדף הראשי .