רשימת היחידות בכל הטכניון

אתר היחידה שם היחידה קוד
        אגודת דורשי הטכניון   28700
        אגודת הסטודנטים   98007
        אגף בינוי ותחזוקה   25800
  אתר :אגף הכספים והבקרה     אגף הכספים והבקרה   25100
        אגף חשבות   28100
        אגף מחשוב ומערכות מידע   27900,77900
  אתר :אגף משאבי אנוש     אגף משאבי אנוש   24600
        אגף נכסים והשקעות   24800
        אגף קשרי צבור ופתוח משאבים   25500
        אגף תקציבים   28200
        איסת"א   99009
  אתר :ארגון בוגרי הטכניון     ארגון בוגרי הטכניון   98008
        ארגון הגמלאים   98006
        ארגון ההנדסאים   27500
        ארגון המהנדסים   27400,77400
  אתר :ארגון הסגל האקדמי     ארגון הסגל האקדמי   98003
        ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים   98005
        ארגון העובדים   27300,77300
        ארגון מ.מ.מ.   27400,77400
        ביה"ס הבינלאומי של הטכניון   25200
        ביה"ס לתארים מתקדמים   22600
        בית הכנסת   28900
        בנין פורשהיימר - מרכז בסגל   98010
        בנק לאומי - סניף הטכניון   99010
        בסמ"ת   60000
        בקורת פנימית   24900
        בריכה   99004
        דימוטק   98015
        הלשכה המשפטית   28300
        המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה   22200,72200
        המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי   71010
        המרכז לחינוך קדם אקדמי   23700
        המרכז לרישום וקבלת מועמדים   24700,74700
        הנהלת המוסד   78000
        הנהלת רשות מחקר   78040
        הרשות למחקר פרה-קליני   27800,77800
        חדר הכושר   99014
        יחידה העסקית   78050
        יחידה לביולוגיה של ההתנהגות   73610
        יחידה ללמודי המשך ולמודי חוץ חיפה   29200,79200
        יחידה ללמודי המשך ולמודי חוץ ת"א   79400
        יחידה ללמודי המשך ולמודי חוץ-הנהלה   79600
        יחידה למערכות יבשתיות   71510
        יחידה לפיקוח סכנות קרינה   21800
        יחידת בטחון ושמירה   23900
        יחידת הבטיחות   26400
        יחידת הדואר   28400
        יחידת הדפוס   28500,78500
        יחידת המחשב   78100
        יחידת הרכב   78060
        יחידת השיווק   28000
        יחידת סמנכ"ל תפעול   24000
        יחידת צילום   22300
        יחידת שכר   78011
        לשכת דיקן הסטודנטים   24500
        לשכת המשנה לנשיא ומנכ"ל   24200,74200
        לשכת המשנה לנשיא למחקר   26500,76500
        לשכת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים   24300
        לשכת הנשיא   24100
        לשכת משנה בכיר לנשיא   23800
        לשכת משנה לנשיא למחקר   26500,76500
        לשכת ס.נשיא לפרויקטים אסטרטגיים   29000
        לשכת סגן המשנה הבכיר   26700
        מוזאון לאומי למדע תכנון וטכנולוגיה   98013
        מוסד נאמן   29800
        מזכירות לימודי הסמכה   24400
        מחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות   22000,72000
        מחלקת הרכש   25004,72310
        מחלקת כספים וכלכלה   78010
        מחלקת משאבי אנוש   78020
        מחלקת רכש   25300,75300
        מחסן הכימי   25400,75400
        מכון "אמית"   71850
        מכון המתכות הישראלי   70450
        מכון לאומי לחקר הבניה   22800,72800
        מכון לחקר הבניה   22800,72800
        מכון לחקר החלל   23100,78640
        מכון לחקר התחבורה   21100,71100
        מכון למדעי הרפואה   23600
        מכון למחקר המים   70140
        מכון למצב מוצק   23200,73200
        מכון לננו טכנולוגיה ע"ש ראסל ברי   29100,79100
        מכון לתחבורה   21100,71100
        מכלול   99007
        מעבדות דנציגר   22400
        מעון הילדים   99011
        מעונות הסטודנטים   26300
        מרכז אולמן   22500
        מרכז לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש   71920
        מרכז לוקיי למדעי החיים וההנדסה   29900,79900
        מרכז לחקר העיר והאיזור   70210
        מרכז למחקר בהנדסה כימית   70701
        מרכז לקידום הלמידה וההוראה   26800,76800
        מרכז מחקר בהנדסה חקלאית   21500,71500
        מרכז מחקר בהנדסת הסביבה ומשאבי מים   70130
        מרכז רישום וקבלת מועמדים   24700,74700
        מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים   71101
        מרפאת קופ"ח הכללית   99003
        מרפאת שיניים   99012
        משרד הקישור   78070
        ס.נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים   25700
        סוכנות רשות הדואר   99013
        ספריה המרכזית   22900,72900
  אתר :פקולטה לארכיטקטורה     פקולטה לארכיטקטורה   20200,70200
        פקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים   20200,70200
        פקולטה לביולוגיה   23400,73400
        פקולטה להנדסה אוירונוטית וחלל   21600,71600
        פקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית   20100,70100
        פקולטה להנדסה ביו רפואית   23300,73300
        פקולטה להנדסה ביו-רפואית   23300,73300
        פקולטה להנדסה חקלאית   21500,71500
        פקולטה להנדסה כימית   20700,70700
  אתר :פקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל     פקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל   21600,71600
        פקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון   20800,70800
        פקולטה להנדסת חשמל   20500,70500
        פקולטה להנדסת מכונות   20300,70300
        פקולטה להנדסת תעשיה וניהול   21900,71900
        פקולטה לכימיה   20600,70600
        פקולטה למדע והנדסה של חומרים   20400,70400
        פקולטה למדעי המחשב   21200,71200
        פקולטה למתמטיקה   21000,71000
        פקולטה לפיסיקה   20900,70900
        פקולטה לרפואה   22700,72700
        פר"ח   98017
        קופת העובדים   29500
        רשות למחקר טרום קליני   27800,77800
        שרותים מנהליים - או"ש   25015
        שרותים מנהליים - ארכיון   25008
        שרותים מנהליים - הנהלה   25010
        שרותים מנהליים - יחידת הדאר   25001
        שרותים מנהליים - יחידת הדפוס   25003
        שרותים מנהליים - מדור ציוד   25006
        שרותים מנהליים - מחלקת הרכש   25004,72310
        שרותים מנהליים - מחסן כללי   25005
        שרותים מנהליים - תקשורת טלפונים   25002
        תזמורת הטכניון   26200
        תכנית המצוינים   99015

חזרה לדף קודם

בדף זה Pages Counter אתה המבקר מספר
( תנאי שימוש )   ראה   1999©   כל הזכויות שמורות    הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל