לא קיימים פטורים לאבת

התקשרויות עם פטור ממכרז ברכש

הודעת פטור ספק יחיד 20.02.2014   - פרטים נוספים