* הקבצים בערבית מצויים בין המסמכים הנילווים למכרזים.

     
הורדת תוכנה לקריאת קבצי PDF