מידעון משאבי אנוש
 
עובדים חדשים בטכניון
שם יחידה תפקיד
טל נאמן המרכז לחינוך קדם אקדמי רכזת שיווק תוכניות מדעיות
עודד קושניר הפקולטה לביולוגיה אחראי ציוד
יקטרינה דובלובסקי פס"ק-פיקוח סכנות קרינה מהנדסת זיהוי וניטרול סיכונים
עדי מי-רון הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית רכזת בביה"ס הבינלאומי
סמיון פרידמן הפקולטה למדעי המחשב עובד משק

עובדים שהחליפו תפקיד
שם יחידה תפקיד
גלית אבוקרט לשכת דיקן הסטודנטים יועצת חינוכית

**הננו מאחלים לכל העובדים בתפקידים החדשים הצלחה וסיפוק מהעבודה.

פרישה צפוייה בחודש הקרוב
שם יחידה
סמואל ישעיהו הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית
רמה סימון טוב הפקולטה לרפואה

**הננו מודים להם על שירותם בטכניון ומאחלים להם כל טוב.
הלוואות לעובדים- עדכון

1. ההלוואה מיועדת לעובדים קבועים בלבד.
2. עובדים המועסקים פחות מ-5 שנים וכן עובדים בהסדר פנסיה צוברת ידרשו להביא 2 ערבים שאינם עובדי הטכניון ואינם בני זוג.
3. המטרות והסכומים המקסימליים:
עד  5000$, תקופת החזר מירבי של 60 חודשים:
       א. לדיור/שיפוצים (לא כולל דמי שכירות) כנגד הצגת חוזה קניה או קבלות.
       ב. למטרות רפואיות, כנגד הצגת קבלות.
       ג. ללימודים לתואר גבוה, כנגד הצגת קבלות.
עד  3000$, תקופת החזר מירבי של 36 חודשים :
      למטרות אישיות, ללא הצגת קבלות.
4. ההלוואות נושאות ריבית שנתית של 5.24% ללא הצמדה, בהתאם להנחיית מס הכנסה מדצמבר 2011. שיעור זה צפוי להתעדכן מידי שנה בדצמבר, לפי הוראת שר האוצר.
5. אישור הלוואות ליוצאים לחל"ת יהיה מותנה בערבים ובמתן המחאות דחויות לתקופת החל"ת.
6. עובד אינו יכול לקחת שתי הלוואות בו זמנית למטרות שונות.
7. לקבלת הלוואה העולה על 3000$ יש להציג קבלות עבור ההוצאה.
8. לא תאושר הלוואה חדשה במידה והיתרה להחזרה מהלוואה קודמת גבוהה משליש הסכום המבוקש בהלוואה החדשה. בכל מקרה תנוכה יתרת ההלוואה הקודמת מסכום ההלוואה החדשה.
9. הלוואות עבור קרובים מדרגה ראשונה יאושרו בעדיפות שניה, במידה והמסגרת הכספית הכוללת מאפשרת זאת.
העתיד כבר כאן! עובדי הטכניון יצפו בתלוש השכר שלהם ברשת האינטרנט

בשנים האחרונות התאפיין תלוש השכר בעומס מידע ובקושי לקריאה והבנה. הנהלת הטכניון החליטה לפעול לשיפור תחום זה לאור החידושים הטכנולוגיים האחרונים.

מחלקת שכר של הטכניון נמצאת בשלבים האחרונים של פרוייקט הצגת תלושי השכר של העובדים באינטרנט. בדומה לכניסה לחשבון הבנק באינטרנט, יוכל כל עובד להיכנס לאתר מיוחד באמצעות סיסמא הידועה רק לו ולצפות בתלושי השכר שלו.

התלושים יופיעו בפורמט חדש, קריא וברור שניתן להדפיסו על נייר A4 רגיל משני הצדדים במדפסת ביתית - לייזר או הזרקת דיו. לכשיופקו טפסי 106 של שנת 2011 יופיעו גם הם באתר וניתן יהיה להדפיסם משם.

בנוסף יוכל כל עובד להפיק דוחות המרכזים תשלום רכיבי שכר לפי בחירתו או ניכויים והפרשות לקופות גמל לפי בחירתו לתקופה המוגדרת על ידו.

במשך שלושת החודשים הראשונים תמשך הדפסתם של התלושים הישנים כרגיל. לאחר מכן תופסק ההדפסה.

בשבועות הקרובים יקבל כל עובד טכניון בדואר אלקטרוני את הקישור לאתר ואת סיסמת הכניסה הראשונית שלו בליווי הסברים מתאימים.

יש לציין כי האתר שבו נמצאים תלושי השכר מופעל על ידי חברת חילן טק בע"מ ועומד בתקני אבטחת המידע הגבוהים ביותר שאושרו על ידי הגורמים המתאימים בטכניון.

לפני התחלת התהליך, יינתן הסבר מפורט לדרך השימוש במערכת, כמו כן לעובדים המבקשים זאת, תינתן האפשרות להמשיך ולקבל את תלוש השכר בנייר.
דוגמה לתלוש (לחץ להגדלה)משיכה מקופות גמל

כללים למשיכת הכספים שנצברו בחשבון העובד בקופת הגמל (כולל חלק המעביד):

בקופה לתגמולים לשכירים:

 • בהגיעו לגיל 60 שנים + וותק של 5 שנים. הפקיד עמית כספים בחשבונו בקופת הגמל אחרי שמשך כספים כאמור, יהיה רשאי למשוך כספים אלו רק אם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה אחרי מועד המשיכה האחרונה שלו מאותו חשבון בקופה;
 • לאחר פטירתו, לזכאים לכך;
 • לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם,- אם הגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר תוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.
 • בתנאים כלכליים קשים.

בקופת תגמולים של עמית עצמאי:
 • כספים שהופקדו עד 31.12.05 - אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון;
 • כספים שהופקדו החל מיום 1.1.06 - בהגיעו לגיל 60+ וותק של 5 שנים;
 • עם הגיעו לגיל 60 שנים – אם עברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון;
 • בתנאים כלכליים קשים. לאחר פטירתו – לזכאים לכך.

בקופה אישית לפיצויים:
 • לאחר פרישתו מהעבודה;
 • לאחר פטירתו-לזכאים לכך.

בקרן השתלמות:
 • למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו;
 • לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;
 • בפטירת העמית.


מדור הדרכה :

להלן הקורס שעתיד להיפתח בחודש ינואר

חידושים  ב-
office 2010
שם המרצה:  מר שלום דויטש ממכללת "מדיאטק-היי-טק".
תכני הקורס:
WORD: הצגת הממשק, כלי עריכה ועיצוב משופרים ושימוש בתצוגת BACKSTAGE.
EXCEL: שימוש בעיצוב מותנה משופר, עבודה ושימוש בגרפים זעירים, עבודה עם כלי פריסה וחלון.
OUTLOOK: הכרת הממשק החדש ורצועות כלי העבודה, שימוש והגדרת צעדים מהירים, תצוגת שיחות בדוא"ל, אפשרויות דואר: יצירת סקר, עיכוב השליחה, הכרת אפשרויות ההוספה החדשות.
POWER POINT: הכרת כלי עיצוב התמונה החדשים, עיצוב וטיפול בסרטוני וידאו, שימוש
בחלון BACKSTAGE ושימוש בשידור מצגת BROADCAST.
מתכונת הקורס: קורס זה יתקיים בסוף ינואר, 2 מפגשים בני 4 שעות כל מפגש.
מפגש הגמלאים השנתי בחנוכה

כבכל שנה מדור רווחה באגף משאבי אנוש הפיק מפגש "מדליק" לגמלאי הטכניון. כ- 600 גמלאים וגמלאיות גדשו את אולם צ'רצ'יל, התכבדו במאפים וסופגניות ופגשו פנים מוכרות.

נרות חנוכה הודלקו עם ברכתו של מר שמואל הוידה מהפקולטה לפיסיקה וברכה מיוחדת ניתנה מפי נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא והמשנה לנשיא ומנכ"לית הטכניון ד"ר אביטל שטיין.

הגמלאים נהנו מהופעתו של ההרכב "בין המיתרים" במופע קברט "מסביב לעולם ב- 80 דקות".

שמחנו מאד לארח את הגמלאים ואנו מצפים לראותם שוב בשנה הבאה!

מפגש גימלאים חנוכה 2011
התמונות צולמו באדיבותו של מודי הירשהורן מהפקולטה לפיזיקה
חנוכה במועדוניות

במסגרת פרויקט ההתנדבות הטכניוני, אשר נמצא בשנתו השניה, נחגגו השנה מסיבות חנוכה בכל ארבעת המועדוניות.

לכל מועדונית, בנשר כמו גם בהדר, הגיעו מספר לא מבוטל של מתנדבים לאחר יום עבודה וממש לפני מועד הדלקת הנרות.

החגיגות אשר החלו כאמור בהדלקת נרות, כללו פעילויות מגוונות: הסיפור ההיסטורי של החג אשר לו האזינו הילדים בשקיקה רבה, שירת שירי חנוכה בצוותא, יצירה בשיתוף הילדים והמתנדבים כמו שבלונות הקשורות לחנוכה והכנת חנוכיות עם חומרים מהמועדוניות, חידון נושא פרסים (לכל המשתתפים), הכנת דפי עבודה ועוד. כמובן שהילדים וגם המבוגרים קבלו סופגניות טעימות שנאכלו בתיאבון רב (למי אכפת הקלוריות כשנהנים?!).

בנוסף כל ילד קבל שקיות שוקולדים כמעות חנוכה והשמחה היתה רבה.

למרות שזו השנה השניה בלבד בָפרויקט, מתנדבים רבים מרגישים כי מסיבות החג, כמו גם פעילויות אחרות, הן כבר מסורת. הילדים נהנו מנוכחות חברינו מהטכניון וקבלו ערך מוסף לנתינה החודשית הרגילה. המתנדבים נהנו באותה המידה...ויש אומרים שאפילו יותר.

בהזדמנות זו נספר כי פנינו גם לגימלאי הטכניון בהזמנה להצטרף למערך המתנדבים וכבר למחרת נענו מספר גימלאים והתייצבו למשימה. גם אתם מוזמנים!

לסיום, אדם חכם אמר " מה שעשינו למען עצמנו בלבד, מת איתנו. מה שעשינו למען אחרים ולמען העולם - חי לנצח".

 חנוכה במןעדוניות 2011

הפקולטה למתמטיקה מזמינה את עובדי הטכניון לתערוכה:

מעבר למסורת - מתמטיקאים יהודים במרחב הדובר גרמנית

שתתקיים בגלריה PeKA, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בניין אמאדו, קומה 2
בתאריכים: 10/1/2012 - 19/12/2011

 מעבר למסורת - מתמטיקאים יהודים במרחב הדובר גרמנית


טקס חילופי דיקנים - בית הספר ללימודי מוסמכים

ביום רביעי 28.12.11 התקיים בבית הספר ללימודי מוסמכים טקס חילופי דיקנים. הדיקן היוצא – פרופ' משה שפיטלני, סיים שש שנות כהונה כדיקן וצוות בית הספר הכין לו כמתנת פרידה את הקליפ הבא


 

בתמונה: בית ספר ללימודי מוסמכים נפרד משפי

לימודי הסמכה, רישום וקבלה ומרכז אולמן - מסע משותף בזמן

השנה החלטנו להוכיח שאפשר לפגוש את העבר הרחוק והקרוב במרחק קצר מהטכניון ללא שימוש במכונת הזמן, ומאחר ואנו נמצאים במוסד מדעי, יצאנו לבסס את טענתנו.

התחנה הראשונה הייתה בכפר חסידים "יענקליס שטעטל" אתר העיירה היהודית מוזיאון - - - לשימור מורשת יהדות מזרח אירופה במאה ה 21 . המוזיאון הוא יצירת מופת של גדי יעקב, - מייסד המוזיאון ובעל אוספים הלוקחים למסע בעיירה חיה ופועמת. גדי קיבל את פנינו בלחם טרי וריבה ויצא איתנו למסע מופלא שכלל מוזיקה, תמונות וסרטים מהווי העיירה. שיחקנו בצעצועי עץ של פעם, ראינו כלי עבודה וחקלאות ואפילו למדנו כיצד מרקדים לפני האדמו"ר.

המשכנו בכפר חסידים והגענו לבוסתן הקסום של משפחת יונאי "כרמי זית" אהוד יונאי – אחיינו של הרבי מיבלונה ממקימי כפר חסידים, סיפר לנו את הספור המרתק של הקמת הכפר ע"י דודו, סיפור האהבה של הוריו והיחסים המיוחדים שרקם אביו עם הבדואים באזור- יחסים אמיצים הנמשכים עד היום. אחרי ארוחת צהרים משובחת במסעדה של משפחת יונאי, עברנו לתחנה הבאה במסענו .

הפעם הלכנו רחוק יותר בזמן והגענו "לכפר נצרת" אשר משחזר את החיים בנצרת ובארץ – ישראל כולה בראשית התקופה הרומית, ומדגים את חיי היומיום באותה תקופה. פגשנו רועה עם עיזים ידידותיות במיוחד, ראינו כיצד הכינו שמן זית, איך עבדו הנגרים באותה תקופה וכיצד טוו בנול. עלינו במעלה ההר לכנסיית "ישוע הנער" ולבי"ס "דון בוסקו". הכנסייה מהגדולות והמפוארות בכנסיות נצרת, ממוקמת על הפסגה הגבוהה ביותר במערב העיר.

בדקנו את אמיתות דבריו של האב וינסנט אודות האקוסטיקה המשובחת במקום )כן, כן שרנו אתם יודעים אנחנו בודקים כל טענה(. קיבלנו הסבר על בית היתומים שהפך לבי"ס תיכון – "דון בוסקו", וצפינו מהמרפסת הפנורמית של ביה"ס על הנוף המרהיב של עמק יזרעאל.

כדי להחזיר אותנו למאה ה 12 קינחנו את סיורנו במרכז "ביג" בפאתי נצרת ושם על כוס - קפה טעים סיכמנו שהעבר נפלא אבל טוב לנו ונעים גם בהווה. –

 

ארגנה וגם רשמה: לאה מינץ, עובדת במחלקת בחינות, לימודי הסמכה


מוס טונה (המתכון הסודי)

חולץ  מספר המתכונים של גב' אורנה ירושינסקי מאגף משאבי אנוש:

החומרים
2 קופסאות טונה (בשמן או במים)
1 בצל קטן קצוץ דק
2 כפות גדושות קטשופ
2 כפות גדושות כמויונז
מלח, פלפל
1 שמנת רגילה
1 שקית ג'לטין 14 גרם

אופן ההכנה
להכניס את כל החומרים יחד לבלנדר חוץ מהג'לטין , לערבב עד קבלת מוס.
את שקית הג'לטין לערבב עם 1/4 כוס מים רותחים היטב עד שנמס, ואח"כ להוסיף 1/4 כוס מים קרים.
להוסיף למוס לערבב חצי דקה בבלנדר ולשים בתבנית מאורכת או בתבנית ג'ל של TUPPER .
מוכן לאחר 4-5 שעות במקפיא.

בתיאבון!!!!