לוח השנה האקדמית   (סטודנטים)
תשע"ז - תשע"ח 2016 / 2017
 
02/07/2017 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (לימודים הומניסטיים ואמנויות)
04/07/2017 יום ג' סיום סמסטר אביב
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (לימודים הומניסטיים ואמנויות)
06/07/2017 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
07/07/2017 יום ו' תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א'
11/07/2017 יום ג' צום י"ז בתמוז
31/07/2017 יום ב' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
01/08/2017 יום ג' צום ט' באב - אין לימודים
02/08/2017 יום ד' פתיחת סמסטר קיץ תשע"ז
18/09/2017 יום ב' סיום סמסטר קיץ תשע"ז
19/09/2017 יום ג' יום גשר
20/09/2017 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
21/09/2017 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
22/09/2017 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
24/09/2017 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
25/09/2017 יום ב' תחילת בחינות סמסטר אביב -מועד ב' וסמסטר קיץ-מועד א'
29/09/2017 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
30/09/2017 יום ש' יום כיפור - המוסד סגור
01/10/2017 יום א' אין לקיים בחינות
04/10/2017 יום ד' ערב סוכות - אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
05/10/2017 יום ה' סוכות - המוסד סגור
06/10/2017 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
08/10/2017 יום א' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
09/10/2017 יום ב' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
10/10/2017 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
11/10/2017 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
12/10/2017 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
19/10/2017 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
22/10/2017 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
23/10/2017 יום ב' סיום בחינות סמסטר אביב -מועד ב' וסמסטר קיץ-מועד א'