לוח השנה האקדמית   (סטודנטים)
תשע"ח- תשע"ט 2017 / 2018
 
אביב תשע"ח - 2/2017
 
01/07/2018 יום א' סיום סמסטר אביב תשע"ח. צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
 
 
04/07/2018 יום ד' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
05/07/2018 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
22/07/2018 יום א' צום ט' באב-אין לקיים בחינות
27/07/2018 יום ו' סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
קיץ תשע"ח - 3/2017
 
29/07/2018 יום א' פתיחת סמסטר קיץ תשע"ח
09/09/2018 יום א' ערב ראש השנה - המוסד סגור
10/09/2018 יום ב' א' ראש השנה - המוסד סגור
11/09/2018 יום ג' ב' ראש השנה - המוסד סגור
12/09/2018 יום ד' צום גדליה - אין לקיים בחינות
17/09/2018 יום ב' סיום סמסטר קיץ תשע"ח
 
 
18/09/2018 יום ג' ערב יום כיפור- המוסד סגור
19/09/2018 יום ד' יום כיפור -המוסד סגור
20/09/2018 יום ה' המוסד סגור - יום גשר
23/09/2018 יום א' ערב סוכות - המוסד סגור
24/09/2018 יום ב' סוכות - המוסד סגור
25/09/2018 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
26/09/2018 יום ד' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
27/09/2018 יום ה' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
28/09/2018 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
30/09/2018 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
01/10/2018 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה-המוסד סגור
03/10/2018 יום ד' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ותחילת בחינות מועד ב' סמסטר אביב
18/10/2018 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
19/10/2018 יום ו' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ וסיום בחינות מועד ב' סמסטר אביב
21/10/2018 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ט