לוח השנה האקדמית   (סטודנטים)
תשע"ז - תשע"ח 2016 / 2017
 
05/04/2017 יום ד' מירוץ הטכניון
09/04/2017 יום א' יום גשר - המוסד סגור
10/04/2017 יום ב' ערב פסח - המוסד סגור
11/04/2017 יום ג' פסח - המוסד סגור
12/04/2017 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
13/04/2017 יום ה' חוה"מ פסח - המוסד סגור
14/04/2017 יום ו' חוה"מ פסח - המוסד סגור
16/04/2017 יום א' חוה"מ פסח - המוסד סגור
17/04/2017 יום ב' ז' פסח - המוסד סגור
19/04/2017 יום ד' מירוץ הטכניון-מועד חלופי(למקרה שירד גשם)
23/04/2017 יום א' אין לקיים בחינות אחר הצהריים
24/04/2017 יום ב' יום השואה - אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה הפסקת לימודים בין השעות 9:30-10:30
26/04/2017 יום ד' יריד תעסוקה
30/04/2017 יום א' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות
01/05/2017 יום ב' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - המוסד סגור
02/05/2017 יום ג' יום העצמאות - המוסד סגור
07/05/2017 יום א' מועד אחרון להכללת בוגרים
17/05/2017 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי השעה 14:30
18/05/2017 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
19/05/2017 יום ו' אין לקיים בחינות
24/05/2017 יום ד' יום ירושלים
29/05/2017 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור
30/05/2017 יום ג' ערב שבועות - המוסד סגור
31/05/2017 יום ד' שבועות - המוסד סגור
05/06/2017 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר
09/06/2017 יום ו' פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון
11/06/2017 יום א' קורטוריון (טקס פתיחת מושב הקורטוריון)
12/06/2017 יום ב' קורטוריון
טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד
13/06/2017 יום ג' קורטוריון
14/06/2017 יום ד' קורטוריון
טקס הענקת תוארי MD
21/06/2017 יום ד' צהרי הנשיא
22/06/2017 יום ה' טקס מצטייני נשיא
29/06/2017 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
02/07/2017 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (לימודים הומניסטיים ואמנויות)
04/07/2017 יום ג' סיום סמסטר אביב
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (לימודים הומניסטיים ואמנויות)
06/07/2017 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
07/07/2017 יום ו' תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א'
11/07/2017 יום ג' צום י"ז בתמוז
31/07/2017 יום ב' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
01/08/2017 יום ג' צום ט' באב - אין לימודים
02/08/2017 יום ד' פתיחת סמסטר קיץ תשע"ז
18/09/2017 יום ב' סיום סמסטר קיץ תשע"ז
19/09/2017 יום ג' יום גשר
20/09/2017 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
21/09/2017 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
22/09/2017 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
24/09/2017 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
25/09/2017 יום ב' תחילת בחינות סמסטר אביב -מועד ב' וסמסטר קיץ-מועד א'
29/09/2017 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
30/09/2017 יום ש' יום כיפור - המוסד סגור
01/10/2017 יום א' אין לקיים בחינות
04/10/2017 יום ד' ערב סוכות - אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
05/10/2017 יום ה' סוכות - המוסד סגור
06/10/2017 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
08/10/2017 יום א' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
09/10/2017 יום ב' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
10/10/2017 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
11/10/2017 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
12/10/2017 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
19/10/2017 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
22/10/2017 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
23/10/2017 יום ב' סיום בחינות סמסטר אביב -מועד ב' וסמסטר קיץ-מועד א'