לוח השנה האקדמית   (עובדים)
תשע"ח- תשע"ט 2017 / 2018
 
19/09/2017 יום ג' יום גשר
20/09/2017 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
21/09/2017 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
22/09/2017 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
29/09/2017 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
04/10/2017 יום ד' ערב סוכות - המוסד סגור
05/10/2017 יום ה' סוכות - המוסד סגור
06/10/2017 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
08/10/2017 יום א' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
09/10/2017 יום ב' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
10/10/2017 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
11/10/2017 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
12/10/2017 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
01/03/2018 יום ה' פורים - המוסד סגור
אביב תשע"ח - 2/2017
 
30/03/2018 יום ו' ערב פסח - המוסד סגור
01/04/2018 יום א' חוה"מ פסח - המוסד סגור
02/04/2018 יום ב' חוה"מ פסח - המוסד סגור
03/04/2018 יום ג' חוה"מ פסח - המוסד סגור
04/04/2018 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
05/04/2018 יום ה' חוה"מ פסח - המוסד סגור
06/04/2018 יום ו' ז' פסח - המוסד סגור
18/04/2018 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - המוסד סגור
19/04/2018 יום ה' יום העצמאות - המוסד סגור
20/05/2018 יום א' שבועות - המוסד סגור
קיץ תשע"ח - 3/2017
 
09/09/2018 יום א' ערב ראש השנה - המוסד סגור
10/09/2018 יום ב' א' ראש השנה - המוסד סגור
11/09/2018 יום ג' ב' ראש השנה - המוסד סגור
 
 
18/09/2018 יום ג' ערב יום כיפור- המוסד סגור
19/09/2018 יום ד' יום כיפור -המוסד סגור
23/09/2018 יום א' ערב סוכות - המוסד סגור
24/09/2018 יום ב' סוכות - המוסד סגור
25/09/2018 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
26/09/2018 יום ד' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
27/09/2018 יום ה' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
28/09/2018 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
30/09/2018 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
01/10/2018 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה-המוסד סגור