לוח השנה האקדמית   (עובדים)
תשע"ה - תשע"ו 2014 / 2015
 
24/09/2014 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
25/09/2014 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
03/10/2014 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
08/10/2014 יום ד' ערב סוכות - אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
09/10/2014 יום ה' סוכות - המוסד סגור
10/10/2014 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
15/10/2014 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
16/10/2014 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
חורף תשע"ה - 1/2014
 
16/12/2014 יום ג' אין לימודים
סיום עבודה בשעה 13:00
 
 
04/03/2015 יום ד' תענית אסתר - המוסד סגור
05/03/2015 יום ה' פורים - המוסד סגור
06/03/2015 יום ו' שושן פורים - המוסד סגור
אביב תשע"ה - 2/2014
 
03/04/2015 יום ו' ערב פסח - המוסד סגור
05/04/2015 יום א' חוה"מ פסח - המוסד סגור
06/04/2015 יום ב' חוה"מ פסח - המוסד סגור
07/04/2015 יום ג' חוה"מ פסח - המוסד סגור
08/04/2015 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
09/04/2015 יום ה' חוה"מ פסח - המוסד סגור
10/04/2015 יום ו' ז' פסח - המוסד סגור
22/04/2015 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-אין לימודים-סיום עבודה בשעה 12:30
23/04/2015 יום ה' יום העצמאות - המוסד סגור
24/05/2015 יום א' שבועות - המוסד סגור
 
 
13/09/2015 יום א' ערב ראש השנה - המוסד סגור
14/09/2015 יום ב' א' ראש השנה - המוסד סגור
15/09/2015 יום ג' ב' ראש השנה - המוסד סגור
22/09/2015 יום ג' ערב יום כיפור - המוסד סגור
23/09/2015 יום ד' יום כיפור - המוסד סגור
27/09/2015 יום א' ערב סוכות - המוסד סגור
28/09/2015 יום ב' סוכות - המוסד סגור
29/09/2015 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
04/10/2015 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
05/10/2015 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור