לוח השנה האקדמית   (עובדים)
תש"ע - תשע"א 2009 / 2010
 
18/09/2009 יום ו' ערב ראש השנה - המוסד סגור
18/09/2009 יום ו' ערב ראש השנה - המוסד סגור
19/09/2009 יום ש' א' ראש השנה-המוסד סגור
19/09/2009 יום ש' א' ראש השנה-המוסד סגור
20/09/2009 יום א' ב' ראש השנה-המוסד סגור
20/09/2009 יום א' ב' ראש השנה-המוסד סגור
27/09/2009 יום א' ערב יום כיפור-המוסד סגור
27/09/2009 יום א' ערב יום כיפור-המוסד סגור
28/09/2009 יום ב' יום כיפור-המוסד סגור
28/09/2009 יום ב' יום כיפור-המוסד סגור
02/10/2009 יום ו' ערב סוכות-אין לימודים
02/10/2009 יום ו' ערב סוכות-אין לימודים
04/10/2009 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
04/10/2009 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
09/10/2009 יום ו' הושענא רבא-המוסד סגור
09/10/2009 יום ו' הושענא רבא-המוסד סגור
חורף תש"ע - 1/2009
 
17/12/2009 יום ה' ו' חנוכה - אין לימודים
17/12/2009 יום ה' ו' חנוכה - אין לימודים
 
 
28/02/2010 יום א' פורים - המוסד סגור
28/02/2010 יום א' פורים - המוסד סגור
אביב תש"ע - 2/2009
 
29/03/2010 יום ב' ערב פסח - המוסד סגור
29/03/2010 יום ב' ערב פסח - המוסד סגור
30/03/2010 יום ג' פסח-המוסד סגור
30/03/2010 יום ג' פסח-המוסד סגור
31/03/2010 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
31/03/2010 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
05/04/2010 יום ב' ז' פסח - המוסד סגור
05/04/2010 יום ב' ז' פסח - המוסד סגור
19/04/2010 יום ב' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
19/04/2010 יום ב' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
20/04/2010 יום ג' יום העצמאות-המוסד סגור
20/04/2010 יום ג' יום העצמאות-המוסד סגור
18/05/2010 יום ג' ערב שבועות - המוסד סגור
18/05/2010 יום ג' ערב שבועות - המוסד סגור
19/05/2010 יום ד' שבועות - המוסד סגור
19/05/2010 יום ד' שבועות - המוסד סגור
 
 
08/09/2010 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
08/09/2010 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
08/09/2010 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
09/09/2010 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
09/09/2010 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
09/09/2010 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
10/09/2010 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
10/09/2010 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
10/09/2010 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
17/09/2010 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
17/09/2010 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
17/09/2010 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
18/09/2010 יום ש' יום כיפור - המוסד סגור
18/09/2010 יום ש' יום כיפור - המוסד סגור
18/09/2010 יום ש' יום כיפור - המוסד סגור
22/09/2010 יום ד' ערב סוכות - סיום עבודה בשעה 12:30
אין לימודים
22/09/2010 יום ד' ערב סוכות - סיום עבודה בשעה 12:30
אין לימודים
22/09/2010 יום ד' ערב סוכות - סיום עבודה בשעה 12:30
אין לימודים
23/09/2010 יום ה' סוכות - המוסד סגור
23/09/2010 יום ה' סוכות - המוסד סגור
23/09/2010 יום ה' סוכות - המוסד סגור
24/09/2010 יום ו' חוה"מ סוכות
24/09/2010 יום ו' חוה"מ סוכות
24/09/2010 יום ו' חוה"מ סוכות
26/09/2010 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
26/09/2010 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
26/09/2010 יום א' חוה"מ סוכות-סיום עבודה בשעה 13:00
29/09/2010 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
29/09/2010 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
29/09/2010 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
30/09/2010 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
30/09/2010 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
30/09/2010 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור