לוח השנה האקדמית   (עובדים)
תשס"ז-תשס"ח 2006 / 2007
 
22/09/2006 יום ו' ערב ראש השנה
23/09/2006 יום ש' ראש השנה (יום ראשון)
24/09/2006 יום א' ראש השנה (יום שני) - טכניון סגור
25/09/2006 יום ב' צום גדליה
01/10/2006 יום א' ערב יום כיפור - טכניון סגור
02/10/2006 יום ב' יום כיפור - טכניון סגור
06/10/2006 יום ו' ערב חג סוכות
07/10/2006 יום ש' סוכות
08/10/2006 יום א' חוה"מ סוכות - סיום עבודה ב- 13:00
13/10/2006 יום ו' הושענא רבה (סוכות)
14/10/2006 יום ש' שמיני עצרת ושמחת תורה
15/10/2006 יום א' איסרו חג (סוכות)
02/11/2006 יום ה' יום הזיכרון ליצחק רבין
חורף תשס"ז - 1/2006
 
16/12/2006 יום ש' חנוכה
17/12/2006 יום א' חנוכה (יום שני)
18/12/2006 יום ב' חנוכה (יום שלישי)
19/12/2006 יום ג' חנוכה (יום רביעי)
20/12/2006 יום ד' חנוכה (יום חמישי)
21/12/2006 יום ה' חנוכה (יום שישי)
22/12/2006 יום ו' חנוכה (יום שביעי)
23/12/2006 יום ש' חנוכה (יום שמיני)
31/12/2006 יום א' צום י' בטבת
03/02/2007 יום ש' ט"ו בשבט
 
 
01/03/2007 יום ה' תענית אסתר
04/03/2007 יום א' חג פורים - הטכניון סגור
05/03/2007 יום ב' שושן פורים
אביב תשס"ז - 2/2006
 
01/04/2007 יום א' יום גשר (פסח)
02/04/2007 יום ב' פסח - הטכניון סגור
10/04/2007 יום ג' איסרו חג פסח
15/04/2007 יום א' ערב יום השואה
22/04/2007 יום א' ערב יום הזיכרון
23/04/2007 יום ב' יום הזכרון-סיום עבודה בשעה 12:30
24/04/2007 יום ג' יום העצמאות - הטכניון סגור
06/05/2007 יום א' ל"ג בעומר
16/05/2007 יום ד' יום ירושלים
22/05/2007 יום ג' ערב שבועות - סיום עבודה בשעה 12:30
23/05/2007 יום ד' שבועות - הטכניון סגור
24/05/2007 יום ה' איסרו חג שבועות - טכניון סגור
03/07/2007 יום ג' צום י"ז בתמוז
 
 
24/07/2007 יום ג' ט' באב
קיץ תשס"ז - 3/2006
 
26/08/2007 יום א' חופשה מרוכזת לעובדים
 
 
12/09/2007 יום ד' ערב ראש השנה-סיום עבודה בשעה 12:30
13/09/2007 יום ה' ראש השנה (יום ראשון) - הטכניון סגור
14/09/2007 יום ו' ראש השנה (יום שני) - הטכניון סגור
16/09/2007 יום א' צום גדליה
21/09/2007 יום ו' ערב יום כיפור- הטכניון סגור
22/09/2007 יום ש' יום כיפור
26/09/2007 יום ד' ערב סוכות - סיום עבודה בשעה 12:30
27/09/2007 יום ה' סוכות - הטכניון סגור
30/09/2007 יום א' חוה"מ סוכות - סיום עבודה בשעה 13:00
01/10/2007 יום ב' חוה"מ סוכות - סיום עבודה בשעה 13:00
03/10/2007 יום ד' הושענא רבה (סוכות) - טכניון סגור
04/10/2007 יום ה' שמחת תורה ושמיני עצרת - הטכניון סגור
05/10/2007 יום ו' איסרו חג (סוכות)
24/10/2007 יום ד' יום הזיכרון ליצחק רבין
05/12/2007 יום ד' חנוכה
06/12/2007 יום ה' חנוכה (יום שני)
07/12/2007 יום ו' חנוכה (יום שלישי)
08/12/2007 יום ש' חנוכה (יום רביעי)
09/12/2007 יום א' חנוכה (יום חמישי)
10/12/2007 יום ב' חנוכה (יום שישי)
11/12/2007 יום ג' חנוכה (יום שביעי)
12/12/2007 יום ד' חנוכה (יום שמיני)
19/12/2007 יום ד' צום י' בטבת