לוח השנה האקדמית   (עובדים)
תשע"ט- תש"ף 2018 / 2019
 
קיץ תשע"ח - 3/2017
 
09/09/2018 יום א' ערב ראש השנה
10/09/2018 יום ב' א' ראש השנה
11/09/2018 יום ג' ב' ראש השנה
 
 
18/09/2018 יום ג' ערב יום כיפור
19/09/2018 יום ד' יום כיפור
20/09/2018 יום ה' יום גשר
23/09/2018 יום א' ערב סוכות
24/09/2018 יום ב' סוכות
25/09/2018 יום ג' חוה"מ סוכות
26/09/2018 יום ד' חוה"מ סוכות
27/09/2018 יום ה' חוה"מ סוכות
28/09/2018 יום ו' חוה"מ סוכות
30/09/2018 יום א' הושענא רבא
חורף תשע"ט - 1/2018
 
02/12/2018 יום א' לימודים במתכונת יום ג'
סיום עבודה בשעה 13:00
אביב תשע"ט - 2/2018
 
21/03/2019 יום ה' פורים
19/04/2019 יום ו' ערב פסח - אין לימודים
21/04/2019 יום א' חוה"מ פסח
22/04/2019 יום ב' חוה"מ פסח
23/04/2019 יום ג' חוה"מ פסח
24/04/2019 יום ד' חוה"מ פסח
25/04/2019 יום ה' חוה"מ פסח
26/04/2019 יום ו' ז' פסח
08/05/2019 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
09/05/2019 יום ה' יום העצמאות
09/06/2019 יום א' שבועות
 
 
30/09/2019 יום ב' א' ראש השנה
01/10/2019 יום ג' ב' ראש השנה
08/10/2019 יום ג' ערב יום כיפור
09/10/2019 יום ד' יום כיפור
10/10/2019 יום ה' יום גשר
13/10/2019 יום א' ערב סוכות
14/10/2019 יום ב' סוכות
15/10/2019 יום ג' חוה"מ סוכות
16/10/2019 יום ד' חוה"מ סוכות
17/10/2019 יום ה' חוה"מ סוכות
18/10/2019 יום ו' חוה"מ סוכות
20/10/2019 יום א' הושענא רבא
21/10/2019 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה