לוח השנה האקדמית   (עובדים)
תש"ף - תשפ"א 2019 / 2020
 
10/03/2020 יום ג' פורים-לא מתקיימת פעילות טכניונית
אביב תש"ף - 2/2019
 
08/04/2020 יום ד' ערב פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/04/2020 יום ה' פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
10/04/2020 יום ו' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
12/04/2020 יום א' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
13/04/2020 יום ב' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
14/04/2020 יום ג' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
15/04/2020 יום ד' ז' פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
28/04/2020 יום ג' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/04/2020 יום ד' יום העצמאות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
28/05/2020 יום ה' ערב שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/05/2020 יום ו' שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
 
 
18/09/2020 יום ו' ערב ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
20/09/2020 יום א' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
27/09/2020 יום א' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
28/09/2020 יום ב' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
04/10/2020 יום א' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
05/10/2020 יום ב' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
06/10/2020 יום ג' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
07/10/2020 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/10/2020 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/10/2020 יום ו' הושענא רבא