לוח השנה האקדמית   (עובדים)
תשע"ט- תש"ף 2018 / 2019
 
אביב תשע"ט - 2/2018
 
09/04/2019 יום ג' יום שבתון - בחירות
19/04/2019 יום ו' ערב פסח - אין לימודים
21/04/2019 יום א' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
22/04/2019 יום ב' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
23/04/2019 יום ג' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
24/04/2019 יום ד' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
25/04/2019 יום ה' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
26/04/2019 יום ו' ז' פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/05/2019 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/05/2019 יום ה' יום העצמאות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/06/2019 יום א' שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
 
 
30/09/2019 יום ב' א' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
01/10/2019 יום ג' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/10/2019 יום ג' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/10/2019 יום ד' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
10/10/2019 יום ה' יום גשר-לא מתקיימת פעילות טכניונית
13/10/2019 יום א' ערב סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
14/10/2019 יום ב' סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
15/10/2019 יום ג' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
16/10/2019 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
17/10/2019 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
18/10/2019 יום ו' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
20/10/2019 יום א' הושענא רבא-לא מתקיימת פעילות טכניונית
21/10/2019 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה-לא מתקיימת פעילות טכניונית