לוח השנה האקדמית   (עובדים)
תשע"ט- תש"ף 2018 / 2019
 
חורף תשע"ט - 1/2018
 
02/12/2018 יום א' לימודים במתכונת יום ג'
סיום עבודה בשעה 13:00
אביב תשע"ט - 2/2018
 
21/03/2019 יום ה' פורים
19/04/2019 יום ו' ערב פסח - אין לימודים
21/04/2019 יום א' חוה"מ פסח
22/04/2019 יום ב' חוה"מ פסח
23/04/2019 יום ג' חוה"מ פסח
24/04/2019 יום ד' חוה"מ פסח
25/04/2019 יום ה' חוה"מ פסח
26/04/2019 יום ו' ז' פסח
08/05/2019 יום ד' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
09/05/2019 יום ה' יום העצמאות
09/06/2019 יום א' שבועות
 
 
30/09/2019 יום ב' א' ראש השנה
01/10/2019 יום ג' ב' ראש השנה
08/10/2019 יום ג' ערב יום כיפור
09/10/2019 יום ד' יום כיפור
10/10/2019 יום ה' יום גשר
13/10/2019 יום א' ערב סוכות
14/10/2019 יום ב' סוכות
15/10/2019 יום ג' חוה"מ סוכות
16/10/2019 יום ד' חוה"מ סוכות
17/10/2019 יום ה' חוה"מ סוכות
18/10/2019 יום ו' חוה"מ סוכות
20/10/2019 יום א' הושענא רבא
21/10/2019 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה