לוח השנה האקדמית סמסטר (1/2019) חורף תש"ף
 
סמסטר חורף תש"ף - 1/2019
יום 24/11/2019
יום א'
שעת התחלה 9:00
נושא ועדה מרכזת
שעת סיום 11:00
חודש 11/2019
סמסטר 1/2019
שם סמסטר חורף תש"ף
שם סמסטר חורף תש"ף