לוח השנה האקדמית
 
יום 10/02/2019
יום א'
שעת התחלה 15:30
נושא ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
שעת סיום 17:30
חודש 2/2019