עדכון אחרון:29/07/2014 10:36 PM

לוח השנה האקדמית תשע"ד - תשע"ה 2013 / 2014

חודשיום בשבועיום התחלהזמן התחלהיום סיוםזמן סיוםנושאסמסטרקטגוריהAlldayeventחודש
אוקטובר 2013יום חמישי10/10/2013   יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ד 1True201310
אוקטובר 2013יום ראשון13/10/2013   פתיחת שנת הלימודים תשע"ד1/20131True201310
אוקטובר 2013יום רביעי16/10/2013   עצרת זיכרון ליצחק רבין; הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:301/20131True201310
אוקטובר 2013יום ראשון20/10/2013   סיום בחינות סמסטר קיץ מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב מועד ב'1/20131True201310
אוקטובר 2013יום ראשון20/10/201309:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201310
אוקטובר 2013יום שלישי22/10/2013   יום בחירות לרשויות המקומיות-לימודים כרגיל. לא תתקיימנה בחינות.1/20131True201310
אוקטובר 2013יום ראשון27/10/201309:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201310
נובמבר 2013יום ראשון03/11/201309:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201311
נובמבר 2013יום ראשון03/11/201316:30 19:00סנט1/20135False201311
נובמבר 2013יום שני04/11/2013   טקס פרידה והוקרה - סגל פורש1/20131True201311
נובמבר 2013יום רביעי06/11/201314:30 16:30ועדה לפיתוח אקדמי1/20135False201311
נובמבר 2013יום ראשון10/11/201309:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201311
נובמבר 2013יום ראשון10/11/201314:30 16:30ועדת מחקר1/20135False201311
נובמבר 2013יום שלישי12/11/201316:00 18:00ועד מנהל1/20135False201311
נובמבר 2013יום רביעי13/11/201314:30 16:30פורום ראשי יחידות1/20135False201311
נובמבר 2013יום ראשון17/11/201309:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201311
נובמבר 2013יום שלישי19/11/201309:00 11:00ועדת תיאום לתיקשוב1/20135False201311
נובמבר 2013יום שלישי19/11/201316:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית1/20135False201311
נובמבר 2013יום חמישי21/11/201314:00 16:00ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב1/20135False201311
נובמבר 2013יום ראשון24/11/201309:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201311
נובמבר 2013יום חמישי28/11/2013   א' חנוכה1/20131True201311
נובמבר 2013יום שישי29/11/2013   ב' חנוכה1/20131True201311
דצמבר 2013יום ראשון01/12/2013   ד' חנוכה - אין לימודים1/20131True201312
דצמבר 2013יום שני02/12/2013   טקס קבלת פנים - סגל חדש רפואה1/20131True201312
דצמבר 2013יום שני02/12/2013   ה' חנוכה - אין לימודים1/20131True201312
דצמבר 2013יום שלישי03/12/2013   ו' חנוכה - אין לימודים1/20131True201312
דצמבר 2013יום רביעי04/12/2013   ז' חנוכה - אין לימודים1/20131True201312
דצמבר 2013יום חמישי05/12/2013   ח' חנוכה - אין לימודים1/20131True201312
דצמבר 2013יום ראשון08/12/201309:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201312
דצמבר 2013יום ראשון08/12/201314:30 16:30ועדת מחקר1/20135False201312
דצמבר 2013יום שני09/12/2013   טקס קבלת פנים - סגל חדש1/20131True201312
דצמבר 2013יום שלישי10/12/201316:30 18:30ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית1/20135False201312
דצמבר 2013יום שישי13/12/2013   צום י' בטבת - אין לקיים בחינות1/20131True201312
דצמבר 2013יום ראשון15/12/201309:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201312
דצמבר 2013יום שלישי17/12/201316:00 18:00ועד מנהל1/20135False201312
דצמבר 2013יום רביעי25/12/2013   טקס פרס משה ינאי1/20131True201312
דצמבר 2013יום רביעי25/12/201314:30 18:30פורום ראשי יחידות1/20135False201312
דצמבר 2013יום ראשון29/12/201309:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201312
דצמבר 2013יום ראשון29/12/201309:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201312
ינואר 2014יום ראשון05/01/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201401
ינואר 2014יום ראשון05/01/201414:30 16:30ועדת מחקר1/20135False201401
ינואר 2014יום ראשון05/01/201416:30 18:30סנט1/20135False201401
ינואר 2014יום שלישי07/01/201416:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית1/20135False201401
ינואר 2014יום רביעי08/01/2014   יריד תעסוקה1/20131True201401
ינואר 2014יום ראשון12/01/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201401
ינואר 2014יום ראשון12/01/201416:00 18:00ועדת שבתון1/20135False201401
ינואר 2014יום ראשון12/01/201416:30 18:30ועדת הקבע ללימודים אקדמיים1/20135False201401
ינואר 2014יום שני13/01/2014   טקס מרצים ועובדים מצטיינים1/20131True201401
ינואר 2014יום שלישי14/01/201409:00 11:00ועדת תיאום לתקשוב1/20135False201401
ינואר 2014יום רביעי15/01/201414:30 16:30ועדה לפיתוח אקדמי1/20135False201401
ינואר 2014יום חמישי16/01/201414:00 16:00ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב1/20135False201401
ינואר 2014יום ראשון19/01/2014   שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות; קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף (המחלקה ללימודים הומיסטיים ואמנויות)1/20131True201401
ינואר 2014יום ראשון19/01/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20135False201401
ינואר 2014יום שני20/01/2014   טקס מצטייני נשיא - סמסטר אביב תשע"ג1/20131True201401
ינואר 2014יום שלישי21/01/2014   קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף1/20131True201401
ינואר 2014יום שלישי21/01/201416:00 18:00ועד מנהל1/20135False201401
ינואר 2014יום חמישי23/01/2014   יום אחרון ללימודי סמסטר חורף1/20131True201401
ינואר 2014יום ראשון26/01/2014   אין לימודים 1True201401
ינואר 2014יום ראשון26/01/201409:00 11:00ועדה מרכזת 5False201401
ינואר 2014יום שני27/01/2014   אין לימודים 1True201401
ינואר 2014יום שלישי28/01/2014   תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד א' 1True201401
ינואר 2014יום רביעי29/01/201414:30 16:30פורום ראשי יחידות 5False201401
פברואר 2014יום ראשון02/02/201409:00 11:00ועדה מרכזת 5False201402
פברואר 2014יום שלישי04/02/201416:30 18:30ועדת סגל - סטודנטים כלל טכניונית 5False201402
פברואר 2014יום ראשון09/02/201409:00 11:00ועדה מרכזת 5False201402
פברואר 2014יום שלישי11/02/201416:00 18:00ועד מנהל 5False201402
פברואר 2014יום ראשון16/02/201409:00 11:00ועדה מרכזת 5False201402
פברואר 2014יום רביעי19/02/201414:30 16:30פורום ראשי יחידות 5False201402
פברואר 2014יום שישי21/02/2014   סיום בחינות סמסטר חורף - מועד א' 1True201402
פברואר 2014יום ראשון23/02/2014 27/02/2014 חופשה בין סמסטרים - אין לימודים 1True201402
פברואר 2014יום ראשון23/02/201409:00 11:00ועדה מרכזת 5False201402
פברואר 2014יום רביעי26/02/2014   יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב תשע"ד 1True201402
פברואר 2014יום חמישי27/02/2014    יום בית פתוח 1True201402
מרץ 2014יום ראשון02/03/2014   פתיחת סמסטר אביב תשע"ד ;תחילת בחינת סמסטר חורף-מועד ב'2/20131True201403
מרץ 2014יום ראשון02/03/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201403
מרץ 2014יום שלישי04/03/201416:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית2/20135False201403
מרץ 2014יום ראשון09/03/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201403
מרץ 2014יום ראשון09/03/201414:30 16:30ועדת מחקר2/20135False201403
מרץ 2014יום שלישי11/03/201409:00 11:00ועדת תיאום לתיקשוב2/20135False201403
מרץ 2014יום רביעי12/03/201414:30 16:30ועדה לפיתוח אקדמי2/20135False201403
מרץ 2014יום חמישי13/03/2014   תענית אסתר - אין לקיים בחינות2/20131True201403
מרץ 2014יום חמישי13/03/201414:00 16:00ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב2/20135False201403
מרץ 2014יום ראשון16/03/2014   פורים - המוסד סגור2/20133True201403
מרץ 2014יום שני17/03/2014   אין לקיים בחינות2/20131True201403
מרץ 2014יום שלישי18/03/201416:00 18:00ועד מנהל2/20135False201403
מרץ 2014יום רביעי19/03/201414:30 16:30פורום ראשי יחידות2/20135False201403
מרץ 2014יום ראשון23/03/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201403
מרץ 2014יום ראשון23/03/201416:00 18:00ועדת שבתון2/20135False201403
מרץ 2014יום חמישי27/03/2014   טקס פרס גוטווירט2/20131True201403
מרץ 2014יום שישי28/03/2014   סיום בחינות סמסטר חורף - מועד ב'2/20131True201403
מרץ 2014יום ראשון30/03/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201403
מרץ 2014יום ראשון30/03/201416:30 18:30סנט2/20135False201403
אפריל 2014יום ראשון06/04/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201404
אפריל 2014יום ראשון06/04/201414:30 16:30ועדת מחקר2/20135False201404
אפריל 2014יום ראשון06/04/201416:30 18:30מליאה אקדמית מיוחדת2/20135False201404
אפריל 2014יום שלישי08/04/2014   טקס פרסי הארווי2/20131True201404
אפריל 2014יום שלישי08/04/201416:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית2/20135False201404
אפריל 2014יום ראשון13/04/2014   המוסד סגור2/20131True201404
אפריל 2014יום שני14/04/2014   ערב פסח - המוסד סגור2/20133True201404
אפריל 2014יום שלישי15/04/2014   פסח - המוסד סגור2/20133True201404
אפריל 2014יום רביעי16/04/2014 20/04/2014 חוה"מ פסח - המוסד סגור2/20133True201404
אפריל 2014יום שני21/04/2014   ז' פסח - המוסד סגור2/20133True201404
אפריל 2014יום ראשון27/04/2014   אין לקיים בחינות אחר הצהריים2/20131True201404
אפריל 2014יום ראשון27/04/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201404
אפריל 2014יום שני28/04/2014   יום השואה - אין לקיים בחינות; עצרת יום השואה -הפסקת לימודים בין השעות 12:30 - 13:302/20131True201404
אפריל 2014יום רביעי30/04/2014   מועד אחרון להכללת בוגרים2/20131True201404
מאי 2014יום ראשון04/05/2014   ערב יום הזיכרון; עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל-הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30; סיום לימודים בשעה 18:30; אין לקיים בחינות2/20131True201405
מאי 2014יום שני05/05/2014   יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל; אין לימודים; סיום עבודה בשעה 12:302/20134True201405
מאי 2014יום שלישי06/05/2014   יום העצמאות - המוסד סגור2/20131True201405
מאי 2014יום ראשון11/05/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201405
מאי 2014יום ראשון11/05/201414:30 16:30ועדת מחקר2/20135False201405
מאי 2014יום ראשון11/05/201416:30 19:00ועדת הקבע ללימודים אקדמיים2/20135False201405
מאי 2014יום שלישי13/05/201416:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניוניים2/20135False201405
מאי 2014יום רביעי14/05/2014   טקס הענקת תוארי דוקטור2/20131True201405
מאי 2014יום רביעי14/05/201414:30 16:30ועדה לפיתוח אקדמי2/20135False201405
מאי 2014יום ראשון18/05/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201405
מאי 2014יום ראשון18/05/201416:30 18:30סנט2/20135False201405
מאי 2014יום שלישי20/05/201416:00 18:00ועד מנהל2/20135False201405
מאי 2014יום רביעי21/05/2014   אין לימודים2/20131True201405
מאי 2014יום חמישי22/05/2014   יום הסטודנט - אין לימודים2/20131True201405
מאי 2014יום שישי23/05/2014   אין לקיים בחינות2/20131True201405
מאי 2014יום ראשון25/05/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201405
מאי 2014יום ראשון25/05/201416:00 18:00ועדת שבתון2/20135False201405
מאי 2014יום שלישי27/05/201409:00 11:00ועדת תיאום לתקשוב2/20135False201405
מאי 2014יום רביעי28/05/2014   יריד תעסוקה2/20131True201405
מאי 2014יום רביעי28/05/2014   יום ירושלים2/20131True201405
מאי 2014יום רביעי28/05/201414:30 16:30פורום ראשי יחידות2/20135False201405
מאי 2014יום חמישי29/05/201414:00 16:00ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב2/20135False201405
יוני 2014יום ראשון01/06/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201406
יוני 2014יום שלישי03/06/2014   ערב שבועות - המוסד סגור2/20133True201406
יוני 2014יום רביעי04/06/2014   חג שבועות - המוסד סגור2/20133True201406
יוני 2014יום חמישי05/06/2014   המוסד סגור2/20131True201406
יוני 2014יום ראשון08/06/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201406
יוני 2014יום שני09/06/2014   טקס הענקת תוארי מגיסטר + MBA2/20131True201406
יוני 2014יום שלישי10/06/201416:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית2/20135False201406
יוני 2014יום שישי13/06/2014   פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון2/20131True201406
יוני 2014יום ראשון15/06/2014   טקס פתיחת מושב הקורטוריון ; קורטוריון2/20131True201406
יוני 2014יום שני16/06/2014   קורטוריון2/20131True201406
יוני 2014יום שני16/06/2014   טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד2/20131True201406
יוני 2014יום שלישי17/06/2014   קורטוריון2/20131True201406
יוני 2014יום רביעי18/06/2014   קורטוריון2/20131True201406
יוני 2014יום רביעי18/06/2014   טקס הענקת תואר MD2/20131True201406
יוני 2014יום ראשון22/06/2014   שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות; קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב2/20131True201406
יוני 2014יום ראשון22/06/201409:00 11:00ועדה מרכזת2/20135False201406
יוני 2014יום ראשון22/06/201416:30 19:00ועדת הקבע ללימודים אקדמיים2/20135False201406
יוני 2014יום שני23/06/2014   טקס מצטייני נשיא - סמסטר חורף תשע"ד2/20131True201406
יוני 2014יום שלישי24/06/2014   קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב2/20131True201406
יוני 2014יום רביעי25/06/201414:30 16:30פורום ראשי היחידות2/20135False201406
יוני 2014יום חמישי26/06/2014   סיום סמסטר אביב;טקס הענקת תעודות לבוגרים; סיום לימודים בשעה 16:302/20131True201406
יוני 2014יום ראשון29/06/201409:00 11:00ועדה מרכזת 5False201406
יוני 2014יום שני30/06/2014   תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א' 1True201406
יולי 2014יום חמישי03/07/2014   טקס מתרגלים מצטיינים 1True201407
יולי 2014יום ראשון06/07/201409:00 11:00ועדה מרכזת 5False201407
יולי 2014יום ראשון06/07/201415:30 17:30סנט 5False201407
יולי 2014יום ראשון06/07/201416:30 18:30מליאה אקדמית 5False201407
יולי 2014יום ראשון13/07/201409:00 11:00ועדה מרכזת 5False201407
יולי 2014יום שלישי15/07/2014   צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות 1True201407
יולי 2014יום ראשון20/07/201409:00 11:00ועדה מרכזת 5False201407
יולי 2014יום שישי25/07/2014   סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א' 1True201407
יולי 2014יום ראשון27/07/2014   פתיחת סמסטר קיץ 1True201407
יולי 2014יום ראשון27/07/201409:00 11:00ועדה מרכזת 5False201407
אוגוסט 2014יום שני04/08/2014   אין לקיים בחינות אחר הצהריים3/20131True201408
אוגוסט 2014יום שלישי05/08/2014   צום ט' באב - אין לימודים3/20131True201408
ספטמבר 2014יום ראשון14/09/2014   לימודים במתכונת יום ג'; סיום סמסטר קיץ3/20131True201409
ספטמבר 2014יום שני15/09/2014   תחילת בחינות סמסטר קיץ - מועד א' ותחילת בחינות סמסטר אביב -מועד ב'3/20131True201409
ספטמבר 2014יום רביעי24/09/2014   ערב ראש השנה - המוסד סגור 3True201409
ספטמבר 2014יום חמישי25/09/2014   א' ראש השנה - המוסד סגור 3True201409
ספטמבר 2014יום שישי26/09/2014   ב' ראש השנה - המוסד סגור 3True201409
ספטמבר 2014יום ראשון28/09/2014   צום גדליה - אין לקיים בחינות 1True201409
אוקטובר 2014יום שישי03/10/2014   ערב יום כיפור - אין לקיים בחינות 1True201410
אוקטובר 2014יום ראשון05/10/2014   אין לקיים בחינות 1True201410
אוקטובר 2014יום רביעי08/10/2014   ערב סוכות - אין לימודים; סיום עבודה בשעה 12:30 4True201410
אוקטובר 2014יום חמישי09/10/2014   סוכות - המוסד סגור 3True201410
אוקטובר 2014יום שישי10/10/2014 14/10/2014 חוה"מ סוכות - המוסד סגור 3True201410
אוקטובר 2014יום רביעי15/10/2014   הושענא רבא-המוסד סגור 3True201410
אוקטובר 2014יום חמישי16/10/2014   שמיני עצרת ושמחת תורה-המוסד סגור 3True201410
אוקטובר 2014יום ראשון19/10/2014   יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ה; סיום בחינות סמסטר קיץ מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב מועד ב' 1True201410
אוקטובר 2014יום שני20/10/2014   פתיחת שנת הלימודים תשע"ה 1True201410
 
הצגת ארועים
1   אקדמי
2   חג
3   חג - חופשות טכניוניות
4   חג - יום טכניוני מקוצר
5   ועדות/גופים סנט/טכניון
הצגת ארועים החל מחודש:פותח ועוצב על-ידי הפנר אביפוירשטיין-יצחק רותיטנא דניאלה ו- הר-גיל ענת