לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תש"ף - תשפ"א 2019 / 2020
 
אביב תש"ף - 2/2019
 
02/06/2020 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
05/06/2020 יום ו' פרה-קורטוריון
07/06/2020 יום א' קורטוריון
טקס פתיחת מושב הקורטוריון
טקס פרס הארווי 2019
08/06/2020 יום ב' קורטוריון
טקס דוקטור לשם כבוד
09/06/2020 יום ג' קורטוריון
10/06/2020 יום ד' קורטוריון
15/06/2020 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר+MBA
17/06/2020 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
21/06/2020 יום א' ועדה מרכזת
21/06/2020 יום א' סנט
22/06/2020 יום ב' טקס מצטייני נשיא ופרס "המורה שלי מורה לחיים"
24/06/2020 יום ד' טקס הענקת תוארי MD
25/06/2020 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
 
 
28/06/2020 יום א' שבוע אחרון ללימודים
אין לקיים בחינות
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב-לימודים הומניסטיים ואמנויות
28/06/2020 יום א' ועדה מרכזת
28/06/2020 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
29/06/2020 יום ב' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב-לימודים הומניסטיים ואמנויות
02/07/2020 יום ה' סיום סמסטר אביב תש"ף
טקס הענקת תעודות לבוגרים מחזור צ"א
05/07/2020 יום א' מליאה אקדמית
06/07/2020 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
09/07/2020 יום ה' צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
26/07/2020 יום א' ועדה מרכזת
קיץ תש"ף - 3/2019
 
29/07/2020 יום ד' ח' באב-אין לקיים בחינות אחה"צ
סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
29/07/2020 יום ד' ועדת הספרייה
30/07/2020 יום ה' צום ט' באב
31/07/2020 יום ו' לא יתקיימו בחנים ומבחנים
02/08/2020 יום א' תחילת סמסטר קיץ
19/08/2020 יום ד' ועד מנהל
08/09/2020 יום ג' ועד מנהל
 
 
16/09/2020 יום ד' סיום סמסטר קיץ
17/09/2020 יום ה' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
18/09/2020 יום ו' ערב ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
20/09/2020 יום א' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
21/09/2020 יום ב' צום גדליה-אין לקיים בחינות
27/09/2020 יום א' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
28/09/2020 יום ב' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/09/2020 יום ג' אין לקיים בחינות
02/10/2020 יום ו' ערב סוכות-אין לקיים בחינות
04/10/2020 יום א' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
05/10/2020 יום ב' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
06/10/2020 יום ג' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
07/10/2020 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/10/2020 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/10/2020 יום ו' הושענא רבא
11/10/2020 יום א' אין לקיים בחינות
20/10/2020 יום ג' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"א
21/10/2020 יום ד' פתיחת שנת הלימודים תשפ"א