עדכון אחרון:29/08/2014 9:39 AM

לוח השנה האקדמית תשע"ה - תשע"ו 2014 / 2015

חודשיום בשבועיום התחלהזמן התחלהיום סיוםזמן סיוםנושאסמסטרקטגוריהAlldayeventחודש
אוגוסט 2014יום שני04/08/2014   אין לקיים בחינות אחר הצהריים3/20131True201408
אוגוסט 2014יום שלישי05/08/2014   צום ט' באב - אין לימודים3/20131True201408
ספטמבר 2014יום ראשון14/09/2014   לימודים במתכונת יום ג'; סיום סמסטר קיץ3/20131True201409
ספטמבר 2014יום שני15/09/2014   תחילת בחינות סמסטר קיץ - מועד א' ותחילת בחינות סמסטר אביב -מועד ב'3/20131True201409
ספטמבר 2014יום רביעי24/09/2014   ערב ראש השנה - המוסד סגור 3True201409
ספטמבר 2014יום חמישי25/09/2014   א' ראש השנה - המוסד סגור 3True201409
ספטמבר 2014יום שישי26/09/2014   ב' ראש השנה - המוסד סגור 1True201409
ספטמבר 2014יום ראשון28/09/2014   צום גדליה - אין לקיים בחינות 1True201409
אוקטובר 2014יום שישי03/10/2014   ערב יום כיפור - המוסד סגור 3True201410
אוקטובר 2014יום ראשון05/10/2014   אין לקיים בחינות 1True201410
אוקטובר 2014יום שלישי07/10/201416:00 18:00ועד מנהל 5False201410
אוקטובר 2014יום רביעי08/10/2014   ערב סוכות - אין לימודים; סיום עבודה בשעה 12:30 4True201410
אוקטובר 2014יום חמישי09/10/2014   סוכות - המוסד סגור 3True201410
אוקטובר 2014יום שישי10/10/2014 14/10/2014 חוה"מ סוכות - המוסד סגור 3True201410
אוקטובר 2014יום רביעי15/10/2014   הושענא רבא - המוסד סגור 3True201410
אוקטובר 2014יום חמישי16/10/2014   שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור 3True201410
אוקטובר 2014יום שישי17/10/2014   המוסד סגור 1True201410
אוקטובר 2014יום ראשון19/10/2014   יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ה; סיום בחינות סמסטר קיץ מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב מועד ב' 1True201410
אוקטובר 2014יום שני20/10/2014   פתיחת שנת הלימודים תשע"ה1/20141True201410
אוקטובר 2014יום ראשון26/10/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201410
נובמבר 2014יום ראשון02/11/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201411
נובמבר 2014יום שני03/11/201414:30 16:30ועדת מחקר1/20145False201411
נובמבר 2014יום רביעי05/11/2014   עצרת זיכרון ליצחק רבין;הפסקת לימודים בין 12:30-13:301/20141True201411
נובמבר 2014יום ראשון09/11/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201411
נובמבר 2014יום ראשון09/11/201416:30 18:30ועדת הקבע ללימודים אקדמיים1/20145False201411
נובמבר 2014יום שלישי11/11/201409:00 11:00ועדת תיאום לתיקשוב1/20145False201411
נובמבר 2014יום שלישי11/11/201416:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית1/20145False201411
נובמבר 2014יום ראשון16/11/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201411
נובמבר 2014יום ראשון16/11/201416:30 18:30סנט1/20145False201411
נובמבר 2014יום שני17/11/201418:00 20:00טקס פרידה והוקרה - סגל פורש1/20141False201411
נובמבר 2014יום שלישי18/11/201416:00 18:00ועד מנהל1/20145False201411
נובמבר 2014יום רביעי19/11/201414:30 16:30פורום ראשי יחידות1/20145False201411
נובמבר 2014יום חמישי20/11/201414:00 16:00ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב1/20145False201411
נובמבר 2014יום ראשון23/11/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201411
נובמבר 2014יום ראשון30/11/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201411
דצמבר 2014יום ראשון07/12/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201412
דצמבר 2014יום שני08/12/201414:30 16:30ועדת מחקר1/20145False201412
דצמבר 2014יום שלישי09/12/201416:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית1/20145False201412
דצמבר 2014יום שלישי09/12/201419:00 21:00טקס קבלת פנים - סגל חדש1/20141False201412
דצמבר 2014יום רביעי10/12/201414:30 16:30פורום ראשי יחידות1/20145False201412
דצמבר 2014יום ראשון14/12/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201412
דצמבר 2014יום שני15/12/2014   אין לימודים1/20141True201412
דצמבר 2014יום שלישי16/12/2014   אין לימודים;סיום עבודה בשעה 13:001/20144True201412
דצמבר 2014יום רביעי17/12/2014   א' חנוכה - אין לימודים1/20141True201412
דצמבר 2014יום חמישי18/12/2014   ב' חנוכה - אין לימודים1/20141True201412
דצמבר 2014יום שישי19/12/2014   ג' חנוכה - אין לימודים1/20141True201412
דצמבר 2014יום ראשון21/12/2014   ה' חנוכה1/20141True201412
דצמבר 2014יום ראשון21/12/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201412
דצמבר 2014יום ראשון21/12/201416:30 18:30סנט1/20145False201412
דצמבר 2014יום שני22/12/2014   ו' חנוכה1/20141True201412
דצמבר 2014יום שלישי23/12/2014   ז' חנוכה1/20141True201412
דצמבר 2014יום רביעי24/12/2014   ח' חנוכה1/20141True201412
דצמבר 2014יום ראשון28/12/201409:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201412
דצמבר 2014יום שלישי30/12/201416:00 18:00ועד מנהל1/20145False201412
דצמבר 2014יום רביעי31/12/201413:00 15:00טקס פרסי משה ינאי1/20141False201412
ינואר 2015יום חמישי01/01/2015   צום י' בטבת - אין לקיים בחינות1/20141True201501
ינואר 2015יום ראשון04/01/201509:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201501
ינואר 2015יום ראשון04/01/201516:30 18:30ועדת הקבע ללימודים אקדמיים1/20145False201501
ינואר 2015יום שלישי06/01/201516:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית1/20145False201501
ינואר 2015יום רביעי07/01/2015   יריד תעסוקה1/20141True201501
ינואר 2015יום רביעי07/01/201514:30 16:30ועדה לפיתוח אקדמי1/20145False201501
ינואר 2015יום ראשון11/01/201509:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201501
ינואר 2015יום ראשון11/01/201516:00 18:00ועדת שבתון1/20145False201501
ינואר 2015יום שני12/01/201514:30 16:30ועדת מחקר1/20145False201501
ינואר 2015יום שלישי13/01/201509:00 11:00ועדת תיאום לתיקשוב1/20145False201501
ינואר 2015יום רביעי14/01/201514:30 16:30פורום ראשי יחידות1/20145False201501
ינואר 2015יום ראשון18/01/2015   שבוע אחרון ללימודים-אין לקיים בחינות;קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)1/20141True201501
ינואר 2015יום ראשון18/01/201509:00 11:00ועדה מרכזת1/20145False201501
ינואר 2015יום ראשון18/01/201516:30 18:30סנט1/20145False201501
ינואר 2015יום שני19/01/201518:00 20:00טקס מצטייני נשיא-סמסטר אביב תשע"ד1/20141False201501
ינואר 2015יום שלישי20/01/2015   קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)1/20141True201501
ינואר 2015יום שלישי20/01/201516:00 18:00ועד מנהל1/20145False201501
ינואר 2015יום חמישי22/01/2015   סיום סמסטר חורף1/20141True201501
ינואר 2015יום חמישי22/01/201514:00 16:00ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב1/20145False201501
ינואר 2015יום ראשון25/01/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201501
ינואר 2015יום ראשון25/01/201516:30 16:30מליאה אקדמית מיוחדת 5False201501
ינואר 2015יום שני26/01/2015   תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד א' 1True201501
ינואר 2015יום רביעי28/01/201517:30 19:30טקס מרצים ועובדים מצטיינים 1False201501
פברואר 2015יום ראשון01/02/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201502
פברואר 2015יום שלישי03/02/201516:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית 5False201502
פברואר 2015יום ראשון08/02/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201502
פברואר 2015יום רביעי11/02/201514:30 16:30פורום ראשי יחידות 5False201502
פברואר 2015יום ראשון15/02/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201502
פברואר 2015יום שלישי17/02/2015   סיום בחינות סמסטר חורף - מועד א' 1True201502
פברואר 2015יום שלישי17/02/201516:00 18:00ועד מנהל 5False201502
פברואר 2015יום שלישי17/02/201518:00 20:00טקס פרס הארווי 1False201502
פברואר 2015יום רביעי18/02/2015 24/02/2015 חופשה בין הסמסטרים - אין לימודים 1True201502
פברואר 2015יום חמישי19/02/2015   יום בית פתוח 1True201502
פברואר 2015יום ראשון22/02/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201502
פברואר 2015יום רביעי25/02/2015   תחילת בחינות סמסטר חורף - מועד ב' 1True201502
מרץ 2015יום ראשון01/03/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201503
מרץ 2015יום שלישי03/03/201516:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית 5False201503
מרץ 2015יום רביעי04/03/2015   תענית אסתר - המוסד סגור 3True201503
מרץ 2015יום חמישי05/03/2015   פורים - המוסד סגור 3True201503
מרץ 2015יום שישי06/03/2015   שושן פורים - המוסד סגור 3True201503
מרץ 2015יום ראשון08/03/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201503
מרץ 2015יום שני09/03/201514:30 16:30ועדת מחקר 5False201503
מרץ 2015יום שלישי10/03/201509:00 11:00ועדת תיאום לתקשוב 5False201503
מרץ 2015יום רביעי11/03/201514:30 16:30ועדה לפיתוח אקדמי 5False201503
מרץ 2015יום ראשון15/03/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201503
מרץ 2015יום ראשון15/03/201516:30 18:30ועדת הקבע ללימודים אקדמיים 5False201503
מרץ 2015יום שני16/03/2015   יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב;סיום בחינות סמסטר חורף - מועד ב' 1True201503
מרץ 2015יום שלישי17/03/2015   פתיחת סמסטר אביב2/20141True201503
מרץ 2015יום חמישי19/03/201514:00 16:00ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב2/20145False201503
מרץ 2015יום ראשון22/03/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201503
מרץ 2015יום ראשון22/03/201516:00 18:00ועדת שבתון2/20145False201503
מרץ 2015יום רביעי25/03/201514:30 16:30פורום ראשי יחידות2/20145False201503
מרץ 2015יום חמישי26/03/201516:00 19:00טקס פרס גוטווירט2/20141False201503
מרץ 2015יום ראשון29/03/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201503
מרץ 2015יום ראשון29/03/201516:30 18:30סנט2/20145False201503
מרץ 2015יום שלישי31/03/201516:00 18:00ועד מנהל2/20145False201503
אפריל 2015יום שישי03/04/2015   ערב פסח - המוסד סגור2/20143True201504
אפריל 2015יום ראשון05/04/2015 09/04/2015 חוה"מ פסח - המוסד סגור2/20143True201504
אפריל 2015יום שישי10/04/2015   ז' פסח - המוסד סגור2/20143True201504
אפריל 2015יום ראשון12/04/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201504
אפריל 2015יום שלישי14/04/201516:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית2/20145False201504
אפריל 2015יום רביעי15/04/2015   אין לקיים בחינות אחר הצהריים2/20141True201504
אפריל 2015יום חמישי16/04/2015   יום השואה - אין לקיים בחינות;עצרת יום השואה -הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:302/20141True201504
אפריל 2015יום ראשון19/04/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201504
אפריל 2015יום שני20/04/201514:30 16:30ועדת מחקר2/20145False201504
אפריל 2015יום שלישי21/04/2015   ערב יום הזיכרון - עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל;הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30;סיום לימודים בשעה 18:30;אין לקיים בחינות2/20141True201504
אפריל 2015יום רביעי22/04/2015   יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-אין לימודים-סיום עבודה בשעה 12:302/20144True201504
אפריל 2015יום חמישי23/04/2015   יום העצמאות - המוסד סגור2/20143True201504
אפריל 2015יום ראשון26/04/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201504
אפריל 2015יום חמישי30/04/2015   מועד אחרון להכללת בוגרים2/20141True201504
מאי 2015יום ראשון03/05/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201505
מאי 2015יום ראשון03/05/201516:30 18:30ועדת הקבע ללימודים אקדמיים2/20145False201505
מאי 2015יום רביעי06/05/201514:30 16:30ועדה לפיתוח אקדמי2/20145False201505
מאי 2015יום ראשון10/05/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201505
מאי 2015יום ראשון10/05/201516:30 18:30סנט2/20145False201505
מאי 2015יום שני11/05/201514:30 16:30ועדת מחקר2/20145False201505
מאי 2015יום שלישי12/05/201509:00 11:00ןעדת תיאום לתקשוב2/20145False201505
מאי 2015יום שלישי12/05/201516:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית2/20145False201505
מאי 2015יום רביעי13/05/2015   אין לקיים בחינות אחרי 14:302/20141True201505
מאי 2015יום חמישי14/05/2015   יום הסטודנט - אין לימודים2/20141True201505
מאי 2015יום שישי15/05/2015   אין לקיים בחינות2/20141True201505
מאי 2015יום ראשון17/05/2015   יום ירושלים2/20141True201505
מאי 2015יום ראשון17/05/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201505
מאי 2015יום שלישי19/05/201516:00 18:00ועד מנהל2/20145False201505
מאי 2015יום רביעי20/05/201518:30 20:00טקס הענקת תוארי דוקטור2/20141False201505
מאי 2015יום ראשון24/05/2015   שבועות - המוסד סגור2/20143True201505
מאי 2015יום שלישי26/05/2015   לימודים במתכונת יום ה'2/20141True201505
מאי 2015יום רביעי27/05/201514:30 16:30פורום ראשי יחידות2/20145False201505
מאי 2015יום חמישי28/05/201514:00 16:30ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב2/20145False201505
מאי 2015יום ראשון31/05/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201505
מאי 2015יום ראשון31/05/201516:00 18:00ועדת שבתון2/20145False201505
יוני 2015יום רביעי03/06/2015   יריד תעסוקה2/20141True201506
יוני 2015יום ראשון07/06/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201506
יוני 2015יום שני08/06/201518:30 20:00טקס הענקת תוארי מגיסטר + MBA2/20141False201506
יוני 2015יום שלישי09/06/201516:30 18:30ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית2/20145False201506
יוני 2015יום שישי12/06/2015   פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון2/20141True201506
יוני 2015יום ראשון14/06/201520:30 22:30טקס פתיחת מושב הקורטוריון2/20141False201506
יוני 2015יום שני15/06/2015 17/06/2015 קורטוריון2/20141True201506
יוני 2015יום שני15/06/201519:00 22:22טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד2/20141False201506
יוני 2015יום ראשון21/06/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201506
יוני 2015יום ראשון21/06/201516:30 18:30ועדת הקבע ללימודים אקדמיים2/20145False201506
יוני 2015יום שני22/06/201519:00 21:00טקס מצטייני נשיא - סמסטר חורף תשע"ה2/20141False201506
יוני 2015יום רביעי24/06/201514:30 16:30פורום ראשי יחידות2/20145False201506
יוני 2015יום חמישי25/06/201518:30 20:00טקס הענקת תעודות לבוגרים2/20141False201506
יוני 2015יום ראשון28/06/2015   סיום סמסטר אביב; קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)2/20141True201506
יוני 2015יום ראשון28/06/201509:00 11:00ועדה מרכזת2/20145False201506
יוני 2015יום שלישי30/06/2015   קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות) 1True201506
יולי 2015יום רביעי01/07/2015   תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א' 1True201507
יולי 2015יום חמישי02/07/201519:00 21:00טקס מתרגלים מצטיינים 1False201507
יולי 2015יום ראשון05/07/2015   צום י"ז בתמוז - אין לקיים בחינות 1True201507
יולי 2015יום ראשון05/07/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201507
יולי 2015יום ראשון12/07/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201507
יולי 2015יום ראשון19/07/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201507
יולי 2015יום שישי24/07/2015   סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א' 1True201507
יולי 2015יום ראשון26/07/2015   צום ט' באב - אין לימודים 1True201507
יולי 2015יום ראשון26/07/201509:00 11:00ועדה מרכזת 5False201507
יולי 2015יום שני27/07/2015   פתיחת סמסטר קיץ3/20141True201507
ספטמבר 2015יום ראשון06/09/2015   שבוע אחרון ללימודים3/20141True201509
ספטמבר 2015יום שלישי08/09/201516:00 18:00ועד מנהל3/20145False201509
ספטמבר 2015יום חמישי10/09/2015   סיום סמסטר קיץ3/20141True201509
ספטמבר 2015יום שישי11/09/2015   תחילת בחינות סמסטר קיץ - מועד א' ותחילת בחינות סמסטר אביב - מועד ב' 1True201509
ספטמבר 2015יום ראשון13/09/2015   ערב ראש השנה - המוסד סגור 3True201509
ספטמבר 2015יום שני14/09/2015   א' ראש השנה - המוסד סגור 3True201509
ספטמבר 2015יום שלישי15/09/2015   ב' ראש השנה - המוסד סגור 3True201509
ספטמבר 2015יום רביעי16/09/2015   צום גדליה - אין לקיים בחינות 1True201509
ספטמבר 2015יום שלישי22/09/2015   ערב יום כיפור - המוסד סגור 3True201509
ספטמבר 2015יום רביעי23/09/2015   יום כיפור - המוסד סגור 3True201509
ספטמבר 2015יום חמישי24/09/2015   המוסד סגור 1True201509
ספטמבר 2015יום ראשון27/09/2015   ערב סוכות אין לימודים; סיום עבודה בשעה 12:30 4True201509
ספטמבר 2015יום שני28/09/2015   סוכות - המוסד סגור 3True201509
ספטמבר 2015יום שלישי29/09/2015 03/10/2015 חוה"מ סוכות - המוסד סגור 3True201509
אוקטובר 2015יום ראשון04/10/2015   הושענא רבא - המוסד סגור 3True201510
אוקטובר 2015יום שני05/10/2015   שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור 3True201510
אוקטובר 2015יום חמישי15/10/2015   יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ו 1True201510
אוקטובר 2015יום שישי16/10/2015   סיום בחינות סמסטר קיץ - מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב - מועד ב' 1True201510
אוקטובר 2015יום ראשון18/10/2015   פתיחת שנת הלימודים תשע"ו 1True201510
 
הצגת ארועים
1   אקדמי
2   חג
3   חג - חופשות טכניוניות
4   חג - יום טכניוני מקוצר
5   ועדות/גופים סנט/טכניון
הצגת ארועים החל מחודש:פותח ועוצב על-ידי הפנר אביפוירשטיין-יצחק רותיטנא דניאלה ו- הר-גיל ענת