לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"ו - תשע"ז 2015 / 2016
 
03/07/2016 יום א' ועדה מרכזת
03/07/2016 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
07/07/2016 יום ה' רמדאן - חג אלפיטר - אין לקיים בחינות
10/07/2016 יום א' ועדה מרכזת
17/07/2016 יום א' ועדה מרכזת
22/07/2016 יום ו' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
קיץ תשע"ו - 3/2015
 
24/07/2016 יום א' צום י"ז בתמוז - אין לקיים בחינות. פתיחת סמסטר קיץ
24/07/2016 יום א' ועדה מרכזת
31/07/2016 יום א' ועדה מרכזת
14/08/2016 יום א' צום ט' באב - אין לימודים
05/09/2016 יום ב' שבוע אחרון ללימודים - אין לקיים בחינות
06/09/2016 יום ג' ועד מנהל
08/09/2016 יום ה' סיום סמסטר קיץ
 
 
11/09/2016 יום א' חג אלאדחא - אין לקיים בחינות
12/09/2016 יום ב' תחילת בחינות סמסטר קיץ -מועד א' ותחילת בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
28/09/2016 יום ד' סיום בחינות סמסטר קיץ - מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
02/10/2016 יום א' ערב ראש השנה - המוסד סגור
03/10/2016 יום ב' א' ראש השנה - המוסד סגור
04/10/2016 יום ג' ב' ראש השנה - המוסד סגור
05/10/2016 יום ד' צום גדליה - אין לקיים בחינות
10/10/2016 יום ב' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ז
11/10/2016 יום ג' ערב יום כיפור - המוסד סגור
12/10/2016 יום ד' יום כיפור - המוסד סגור
16/10/2016 יום א' ערב סוכות - אין לימודים. סיום עבודה בשעה 12:30
17/10/2016 יום ב' סוכות - המוסד סגור
18/10/2016 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
19/10/2016 יום ד' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
20/10/2016 יום ה' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
21/10/2016 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
23/10/2016 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
24/10/2016 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה-המוסד סגור
25/10/2016 יום ג' פתיחת שנת הלימודים תשע"ז