לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"ט- תש"ף 2018 / 2019
 
אביב תשע"ט - 2/2018
 
02/06/2019 יום א' יום ירושלים
02/06/2019 יום א' ועדה מרכזת
02/06/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
04/06/2019 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
05/06/2019 יום ד' טקס הענקת תוארי דוקטור
09/06/2019 יום א' שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
11/06/2019 יום ג' טקס הענקת תוארי מגיסטר
12/06/2019 יום ד' טקס הענקת תוארי MD
צהרי הנשיא
14/06/2019 יום ו' פרה-קורטוריון
16/06/2019 יום א' קורטוריון
טקס פתיחת מושב הקורטוריון
טקס פרס הארווי
17/06/2019 יום ב' קורטוריון
טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד
18/06/2019 יום ג' קורטוריון
19/06/2019 יום ד' קורטוריון
20/06/2019 יום ה' טקס מצטייני נשיא ופרס "המורה שלי מורה לחיים"
23/06/2019 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב-לימודים הומניסטיים ואומנויות
23/06/2019 יום א' ועדה מרכזת
23/06/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים-יישום מנהל תלמידים
25/06/2019 יום ג' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר חורף-לימודים הומניסטיים ואומנויות
27/06/2019 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרי מחזור צ'
30/06/2019 יום א' סיום סמסטר אביב
לימודים במתכונת יום ה'
30/06/2019 יום א' ועדה מרכזת
30/06/2019 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
30/06/2019 יום א' מליאה אקדמית
 
 
01/07/2019 יום ב' אין לימודים
02/07/2019 יום ג' אין לימודים
03/07/2019 יום ד' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
04/07/2019 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
07/07/2019 יום א' ועדה מרכזת
07/07/2019 יום א' סנט
14/07/2019 יום א' ועדה מרכזת
21/07/2019 יום א' צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
21/07/2019 יום א' ועדה מרכזת
26/07/2019 יום ו' סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
28/07/2019 יום א' תחילת סמסטר קיץ
28/07/2019 יום א' ועדה מרכזת
קיץ תשע"ט - 3/2018
 
11/08/2019 יום א' צום ט' באב - אין לימודים
10/09/2019 יום ג' ועד מנהל
12/09/2019 יום ה' סיום סמסטר קיץ
16/09/2019 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
 
 
29/09/2019 יום א' ערב ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
30/09/2019 יום ב' א' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
01/10/2019 יום ג' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
02/10/2019 יום ד' צום גדליהו-אין לקיים בחינות
07/10/2019 יום ב' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
08/10/2019 יום ג' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/10/2019 יום ד' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
10/10/2019 יום ה' יום גשר-לא מתקיימת פעילות טכניונית
13/10/2019 יום א' ערב סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
14/10/2019 יום ב' סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
15/10/2019 יום ג' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
16/10/2019 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
17/10/2019 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
18/10/2019 יום ו' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
20/10/2019 יום א' הושענא רבא-לא מתקיימת פעילות טכניונית
21/10/2019 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
22/10/2019 יום ג' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תש"פ
23/10/2019 יום ד' פתיחת שנת הלימודים תש"פ