לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"ה - תשע"ו 2014 / 2015
 
אביב תשע"ה - 2/2014
 
03/05/2015 יום א' ועדה מרכזת
03/05/2015 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
06/05/2015 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
10/05/2015 יום א' ועדה מרכזת
10/05/2015 יום א' סנט
11/05/2015 יום ב' ועדת מחקר
12/05/2015 יום ג' ןעדת תיאום לתקשוב
12/05/2015 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
13/05/2015 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי 14:30
14/05/2015 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
15/05/2015 יום ו' אין לקיים בחינות
17/05/2015 יום א' יום ירושלים
17/05/2015 יום א' ועדה מרכזת
18/05/2015 יום ב' לימודים במתכונת יום ה'
19/05/2015 יום ג' ועד מנהל
20/05/2015 יום ד' טקס הענקת תוארי דוקטור
24/05/2015 יום א' שבועות - המוסד סגור
27/05/2015 יום ד' פורום ראשי יחידות
28/05/2015 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי לתקשוב
31/05/2015 יום א' ועדה מרכזת
31/05/2015 יום א' ועדת שבתון
03/06/2015 יום ד' יריד תעסוקה
07/06/2015 יום א' ועדה מרכזת
08/06/2015 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר + MBA
09/06/2015 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל טכניונית
12/06/2015 יום ו' פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון
14/06/2015 יום א' טקס פתיחת מושב הקורטוריון
15/06/2015 יום ב' קורטוריון
15/06/2015 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד
16/06/2015 יום ג' קורטוריון
21/06/2015 יום א' ועדה מרכזת
21/06/2015 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
22/06/2015 יום ב' טקס מצטייני נשיא - סמסטר חורף תשע"ה
24/06/2015 יום ד' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
24/06/2015 יום ד' פורום ראשי יחידות
25/06/2015 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
28/06/2015 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (המחלקה ללימודים הומניסטיים ואמנויות)
28/06/2015 יום א' ועדה מרכזת
 
 
29/06/2015 יום ב' סיום סמסטר אביב
01/07/2015 יום ד' תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א'
02/07/2015 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
05/07/2015 יום א' צום י"ז בתמוז - אין לקיים בחינות
05/07/2015 יום א' ועדה מרכזת
12/07/2015 יום א' ועדה מרכזת
19/07/2015 יום א' ועדה מרכזת
24/07/2015 יום ו' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
26/07/2015 יום א' צום ט' באב - אין לימודים
26/07/2015 יום א' ועדה מרכזת
קיץ תשע"ה - 3/2014
 
27/07/2015 יום ב' פתיחת סמסטר קיץ
06/09/2015 יום א' שבוע אחרון ללימודים
08/09/2015 יום ג' ועד מנהל
10/09/2015 יום ה' סיום סמסטר קיץ
 
 
11/09/2015 יום ו' תחילת בחינות סמסטר קיץ - מועד א' ותחילת בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
13/09/2015 יום א' ערב ראש השנה - המוסד סגור
14/09/2015 יום ב' א' ראש השנה - המוסד סגור
15/09/2015 יום ג' ב' ראש השנה - המוסד סגור
16/09/2015 יום ד' צום גדליה - אין לקיים בחינות
22/09/2015 יום ג' ערב יום כיפור - המוסד סגור
23/09/2015 יום ד' יום כיפור - המוסד סגור
24/09/2015 יום ה' המוסד סגור
27/09/2015 יום א' ערב סוכות אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
28/09/2015 יום ב' סוכות - המוסד סגור
29/09/2015 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
04/10/2015 יום א' הושענא רבא - המוסד סגור
05/10/2015 יום ב' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
15/10/2015 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
16/10/2015 יום ו' סיום בחינות סמסטר קיץ - מועד א' וסיום בחינות סמסטר אביב - מועד ב'
18/10/2015 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ו