לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תש"ף - תשפ"א 2019 / 2020
 
01/03/2020 יום א' ועדה מרכזת
01/03/2020 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
02/03/2020 יום ב' בחירות - יום שבתון
03/03/2020 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
03/03/2020 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
04/03/2020 יום ד' פורום ראשי יחידות
08/03/2020 יום א' ועדה מרכזת
09/03/2020 יום ב' תענית אסתר - אין לקיים בחינות
10/03/2020 יום ג' פורים-לא מתקיימת פעילות טכניונית
11/03/2020 יום ד' שושן פורים
12/03/2020 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
15/03/2020 יום א' ועדה מרכזת
אביב תש"ף - 2/2019
 
17/03/2020 יום ג' סיום בחינות מועד ב'-סמסטר חורף
יום הכוון וטקס פתיחת סמסטר אביב
17/03/2020 יום ג' ועד מנהל
18/03/2020 יום ד' תחילת סמסטר אביב
18/03/2020 יום ד' ועדת הספרייה
18/03/2020 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
22/03/2020 יום א' ועדה מרכזת
22/03/2020 יום א' ועדת השבתון
27/03/2020 יום ו' יום בחינות מועד ב' חורף תש"ף במקום יום הבחירות
29/03/2020 יום א' ועדה מרכזת
05/04/2020 יום א' ועדה מרכזת
07/04/2020 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
08/04/2020 יום ד' ערב פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/04/2020 יום ה' פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
10/04/2020 יום ו' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
12/04/2020 יום א' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
13/04/2020 יום ב' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
14/04/2020 יום ג' חוה"מ פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
15/04/2020 יום ד' ז' פסח-לא מתקיימת פעילות טכניונית
16/04/2020 יום ה' אסרו חג-אין לימודים
20/04/2020 יום ב' ערב יום השואה-אין לקיים בחינות אחה"צ
21/04/2020 יום ג' יום השואה-אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה-הפסקת לימודים בין 9:30-10:30
22/04/2020 יום ד' מרוץ הטכניון
26/04/2020 יום א' ועדה מרכזת
27/04/2020 יום ב' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל
הפסקת לימודים בין 12:30-13:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות אחה"צ
לימודים במתכונת יום ה'
28/04/2020 יום ג' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/04/2020 יום ד' יום העצמאות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
30/04/2020 יום ה' אין לימודים
03/05/2020 יום א' ועדה מרכזת
03/05/2020 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
06/05/2020 יום ד' יריד תעסוקה
06/05/2020 יום ד' פורום ראשי יחידות
10/05/2020 יום א' ועדה מרכזת
10/05/2020 יום א' סנט
12/05/2020 יום ג' ל"ג בעומר
12/05/2020 יום ג' ועדת התיאום למחשוב ומערכות מידע
12/05/2020 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
13/05/2020 יום ד' אין לקיים בחינות החל משעה 14:30 ואין לימודים אחרי 18:30
14/05/2020 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
14/05/2020 יום ה' ועדת הספרייה
15/05/2020 יום ו' אין לקיים בחינות
17/05/2020 יום א' ועדה מרכזת
17/05/2020 יום א' ועדת השבתון
21/05/2020 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
22/05/2020 יום ו' יום ירושלים
24/05/2020 יום א' לימודים במתכונת יום ה'
לא יתקיימו בחנים ומבחנים החל מהשעה 16:30
24/05/2020 יום א' ועדה מרכזת
25/05/2020 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור
לא יתקיימו בחנים ומבחנים
28/05/2020 יום ה' ערב שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/05/2020 יום ו' שבועות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
02/06/2020 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
05/06/2020 יום ו' פרה-קורטוריון
07/06/2020 יום א' קורטוריון
טקס פתיחת מושב הקורטוריון
טקס פרס הארווי 2019
08/06/2020 יום ב' קורטוריון
טקס דוקטור לשם כבוד
09/06/2020 יום ג' קורטוריון
10/06/2020 יום ד' קורטוריון
15/06/2020 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר+MBA
17/06/2020 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
21/06/2020 יום א' ועדה מרכזת
21/06/2020 יום א' סנט
21/06/2020 יום א' מליאה אקדמית
22/06/2020 יום ב' טקס מצטייני נשיא ופרס "המורה שלי מורה לחיים"
24/06/2020 יום ד' טקס הענקת תוארי MD
25/06/2020 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
 
 
28/06/2020 יום א' שבוע אחרון ללימודים
אין לקיים בחינות
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב-לימודים הומניסטיים ואמנויות
28/06/2020 יום א' ועדה מרכזת
28/06/2020 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
29/06/2020 יום ב' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב-לימודים הומניסטיים ואמנויות
02/07/2020 יום ה' סיום סמסטר אביב תש"ף
טקס הענקת תעודות לבוגרים מחזור צ"א
06/07/2020 יום ב' תחילת בחינות מועד א' סמסטר אביב
09/07/2020 יום ה' צום י"ז בתמוז-אין לקיים בחינות
26/07/2020 יום א' ועדה מרכזת
קיץ תש"ף - 3/2019
 
29/07/2020 יום ד' ח' באב-אין לקיים בחינות אחה"צ
סיום בחינות מועד א' סמסטר אביב
29/07/2020 יום ד' ועדת הספרייה
30/07/2020 יום ה' צום ט' באב
31/07/2020 יום ו' לא יתקיימו בחנים ומבחנים
02/08/2020 יום א' תחילת סמסטר קיץ
19/08/2020 יום ד' ועד מנהל
08/09/2020 יום ג' ועד מנהל
 
 
16/09/2020 יום ד' סיום סמסטר קיץ
17/09/2020 יום ה' תחילת בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
18/09/2020 יום ו' ערב ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
20/09/2020 יום א' ב' ראש השנה-לא מתקיימת פעילות טכניונית
21/09/2020 יום ב' צום גדליה-אין לקיים בחינות
27/09/2020 יום א' ערב יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
28/09/2020 יום ב' יום כיפור-לא מתקיימת פעילות טכניונית
29/09/2020 יום ג' אין לקיים בחינות
02/10/2020 יום ו' ערב סוכות-אין לקיים בחינות
04/10/2020 יום א' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
05/10/2020 יום ב' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
06/10/2020 יום ג' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
07/10/2020 יום ד' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
08/10/2020 יום ה' חוה"מ סוכות-לא מתקיימת פעילות טכניונית
09/10/2020 יום ו' הושענא רבא
11/10/2020 יום א' אין לקיים בחינות
20/10/2020 יום ג' סיום בחינות מועד א' סמסטר קיץ ובחינות מועד ב' סמסטר אביב
יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשפ"א
21/10/2020 יום ד' פתיחת שנת הלימודים תשפ"א