לוח השנה האקדמית   (סגל אקדמי)
תשע"ז - תשע"ח 2016 / 2017
 
02/04/2017 יום א' ועדה מרכזת
04/04/2017 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
05/04/2017 יום ד' מירוץ הטכניון
09/04/2017 יום א' יום גשר - המוסד סגור
10/04/2017 יום ב' ערב פסח - המוסד סגור
11/04/2017 יום ג' פסח - המוסד סגור
12/04/2017 יום ד' חוה"מ פסח - המוסד סגור
13/04/2017 יום ה' חוה"מ פסח - המוסד סגור
14/04/2017 יום ו' חוה"מ פסח - המוסד סגור
16/04/2017 יום א' חוה"מ פסח - המוסד סגור
17/04/2017 יום ב' ז' פסח - המוסד סגור
19/04/2017 יום ד' מירוץ הטכניון-מועד חלופי(למקרה שירד גשם)
23/04/2017 יום א' אין לקיים בחינות אחר הצהריים
24/04/2017 יום ב' יום השואה - אין לקיים בחינות
עצרת יום השואה הפסקת לימודים בין השעות 9:30-10:30
24/04/2017 יום ב' ועדת מחקר
26/04/2017 יום ד' יריד תעסוקה
30/04/2017 יום א' ערב יום הזיכרון
עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל הפסקת לימודים בין השעות 12:30-13:30
סיום לימודים בשעה 18:30
אין לקיים בחינות
30/04/2017 יום א' ועדה מרכזת
01/05/2017 יום ב' יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - המוסד סגור
02/05/2017 יום ג' יום העצמאות - המוסד סגור
07/05/2017 יום א' מועד אחרון להכללת בוגרים
07/05/2017 יום א' ועדה מרכזת
07/05/2017 יום א' מליאה אקדמית מיוחדת
09/05/2017 יום ג' ועדת תיאום למחשוב ומערכות מידע
09/05/2017 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל-טכניונית
10/05/2017 יום ד' ועדה לפיתוח אקדמי
14/05/2017 יום א' ועדה מרכזת
14/05/2017 יום א' ועדת קבע ללימודים אקדמיים
15/05/2017 יום ב' ועדת מחקר
17/05/2017 יום ד' אין לקיים בחינות אחרי השעה 14:30
17/05/2017 יום ד' פורום ראשי יחידות
18/05/2017 יום ה' יום הסטודנט - אין לימודים
19/05/2017 יום ו' אין לקיים בחינות
21/05/2017 יום א' ועדה מרכזת
23/05/2017 יום ג' ועד מנהל
24/05/2017 יום ד' יום ירושלים
25/05/2017 יום ה' ועדת פיתוח והיגוי למחשוב ומערכות מידע
28/05/2017 יום א' ועדה מרכזת
28/05/2017 יום א' ועדת שבתון
29/05/2017 יום ב' טקס הענקת תוארי דוקטור
30/05/2017 יום ג' ערב שבועות - המוסד סגור
31/05/2017 יום ד' שבועות - המוסד סגור
04/06/2017 יום א' ועדה מרכזת
05/06/2017 יום ב' טקס הענקת תוארי מגיסטר
06/06/2017 יום ג' ועדת הספרייה
06/06/2017 יום ג' ועדת סגל-סטודנטים כלל- טכניונית
09/06/2017 יום ו' פרה-קורטוריון של הוועדה האקדמית של הקורטוריון
11/06/2017 יום א' קורטוריון (טקס פתיחת מושב הקורטוריון)
12/06/2017 יום ב' קורטוריון
טקס הענקת תוארי דוקטור כבוד
13/06/2017 יום ג' קורטוריון
14/06/2017 יום ד' קורטוריון
טקס הענקת תוארי MD
18/06/2017 יום א' ועדה מרכזת
18/06/2017 יום א' ועדת הקבע ללימודים אקדמיים
21/06/2017 יום ד' צהרי הנשיא
22/06/2017 יום ה' טקס מצטייני נשיא
25/06/2017 יום א' ועדה מרכזת
25/06/2017 יום א' סנט
25/06/2017 יום א' מליאה אקדמית
27/06/2017 יום ג' ועדת הספרייה
28/06/2017 יום ד' פורום ראשי יחידות
29/06/2017 יום ה' טקס הענקת תעודות לבוגרים
02/07/2017 יום א' קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (לימודים הומניסטיים ואמנויות)
02/07/2017 יום א' ועדה מרכזת
04/07/2017 יום ג' סיום סמסטר אביב
קונצרט חגיגי לסיום סמסטר אביב (לימודים הומניסטיים ואמנויות)
06/07/2017 יום ה' טקס מתרגלים מצטיינים
07/07/2017 יום ו' תחילת בחינות סמסטר אביב - מועד א'
09/07/2017 יום א' ועדה מרכזת
11/07/2017 יום ג' צום י"ז בתמוז
16/07/2017 יום א' ועדה מרכזת
23/07/2017 יום א' ועדה מרכזת
30/07/2017 יום א' ועדה מרכזת
31/07/2017 יום ב' סיום בחינות סמסטר אביב - מועד א'
01/08/2017 יום ג' צום ט' באב - אין לימודים
02/08/2017 יום ד' פתיחת סמסטר קיץ תשע"ז
05/09/2017 יום ג' ועד מנהל
18/09/2017 יום ב' סיום סמסטר קיץ תשע"ז
19/09/2017 יום ג' יום גשר
20/09/2017 יום ד' ערב ראש השנה - המוסד סגור
21/09/2017 יום ה' א' ראש השנה - המוסד סגור
22/09/2017 יום ו' ב' ראש השנה - המוסד סגור
24/09/2017 יום א' צום גדליה - אין לקיים בחינות
25/09/2017 יום ב' תחילת בחינות סמסטר אביב -מועד ב' וסמסטר קיץ-מועד א'
29/09/2017 יום ו' ערב יום כיפור - המוסד סגור
30/09/2017 יום ש' יום כיפור - המוסד סגור
01/10/2017 יום א' אין לקיים בחינות
04/10/2017 יום ד' ערב סוכות - אין לימודים
סיום עבודה בשעה 12:30
05/10/2017 יום ה' סוכות - המוסד סגור
06/10/2017 יום ו' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
08/10/2017 יום א' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
09/10/2017 יום ב' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
10/10/2017 יום ג' חוה"מ סוכות - המוסד סגור
11/10/2017 יום ד' הושענא רבא - המוסד סגור
12/10/2017 יום ה' שמיני עצרת ושמחת תורה - המוסד סגור
19/10/2017 יום ה' יום הכוון וטקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
22/10/2017 יום א' פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
23/10/2017 יום ב' סיום בחינות סמסטר אביב -מועד ב' וסמסטר קיץ-מועד א'