תוכנית האיוחד של ד"ר בירם - לקראת בית ספר תיכון מקיףחזרה לדף קודםהיה זה מפתיע למדי למצוא בתיקי הארכיון של שנות הבראשית מסמכים רבים הנושאים את כותרת ביה"ס הריאלי ועניינם: החינוך המקצועי והקמה של בית ספר למלאכה. ואכן, מי שהגה את הרעיון בדבר הקמתו של בי"ס תיכון מקיף שיעניק לתלמידיו גם השכלה "עיונית "רחבה וגם ידע במלאכה, במקצועות העץ והמתכת, היה מנהלו הדינאמי של ביה"ס הד"ר ארתור בירם. לומר לך ,שמקימי ביה"ס התיכון המקיף,במסגרת הרפורמה בחינוך לפני חמש עשרה שנים לערך, לא חידשו דבר. לרעיון המיזוג מלאו שישים שנה.

בפרק "קווי יסוד לעבודת ההוראה והחינוך בביה"ס למלאכה "שבספרנו, ימצא הקורא את התזכיר

(מיום 23/2/29) שחיברו ד"ר בירם,ד"ר נוימן והמהנדסים ג. וילבוש וי. סירקין, אודות הטובה הרבה שתצמח לתלמידים ולמערכת החינוך, מהאיחוד בין הגימנסיה הקלאסית, הוא ביה"ס הריאלי, לבית הספר למלאכה שזה עתה פתח את שעריו. העובדה שהנהלת הטכניון החליטה לפתוח את ביה"ס למלאכה מבלי שתשתף בכך את ביה"ס הריאלי, היתה למורת רוחו של הד"ר בירם אלא שהוא סירב לוותר. נמאי 1929 החליט לשלוח את התזכיר שחיברו הוא וחבריו (אשר ציינו קודם לכן) לגב' הנרייטה סאלד, אז נציגת ההנהלה הציונית בארץ ישראל. הגב' סאלד מצידה מחליטה שיש מקום להמציא העתק מהתזכיר להנהלת הטכניון ולבקש התייחסות ההנהלה לנושא. כמו כן מבקשת היא שהעניין ייכלל בסדר היום של ישיבת הועד המנהל .ד"ר בירם שסירב כנראה להשלים עם " יצירת העובדות " ע"י הנהלת הטכניון אינו מרפה. במכתבו להנהלת הטכניון מיום 18/6/29 מתייחס הוא לדברים שהסכימו ביניהם ד"ר צ'רנייבסקי והוא, שכל עוד לא נתבצע מעשה האיחוד הרי " לפעולה לחינוך בעלי מלאכה ייקרא לעת עתה "קורסים" ולא "ביה"ס".

הייתה הכוונה להשאיר מקום לשינוי השם אם ביה"ס הריאלי ישתף פעולה ".

האומנם ביקש הד"ר בירם למזג את שני בתי הספר: ביה"ס הריאלי שבהנהלתו ובית הספר למלאכה ? התשובה לכך שלילית, וזאת למדים מהמכתב ששיגר הד"ר בירם להנהלת הטכניון מיום 27/6/30 . המטרה היא לקדם ולהעלות את רמתו של ביה"ס החדש, שהוא בית ספר מקצועי ראשון מסוגו בארץ .

ד"ר בירם האמין שכל אחד משני השותפים העתידים, הטכניון העברי וביה"ס הריאלי, יתרום את חלקו בתחומו הוא. משמע שאת הצד הטכני –מקצועי יקדם כמובן הטכניון, ואילו בתחומים הפדגוגי והחינוכי וכן בשילוב ובהוראת המקצועות העיוניים –כלליים יש בידי צוות ביה"ס הריאלי לתרום את חלקו. המעניין הוא שבמו"מ הממושך שותפה הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית. מכאן ניתן ללמוד עד כמה נושא החינוך חשוב היה לקברניטי התנועה הציונית ועל אחת כמה וכמה הניסיון הראשון להתמודד עם שאלת החינוך המקצועי לצעירים ובני נוער. הכול עוקבים בחרדה אחר צעדיו הראשונים של הרך הנולד –הוא בית הספר למלאכה. על כן מציע ד"ר בירם במכתבו זה המובא להלן "שביה"ס למלאכה יקבל צורה של מוסד עצמי, המתנהל בשותפות ע"י ההנהלה הציונית וביה"ס הריאלי".

הניסיון שלא צלח –תכתובת בין הנרייטה סאלד הממונה על החינוך והנוער בהנהלת התנועה הציונית, לבין הנהלת הטכניון ומכתבו של ד"ר בירם - בעניין "ביה"ס המקיף" – להנהלת הטכניון .