ועדת  האירועים ועדת ביקורת חברי אספה של העמותה ועד המנהל של עמותת ארגון גמלאי הטכניון

אלברט לוי  

גיורא חרלופסקי

ויולט קרויטרו

חיים קפלן ,

אהרון יעקובי

אריה אייניס

דוד ברקוביץ

אורה קוסובסקי

מיכאל עטייה

יוספה בן יוסף

הלל דליה

יעל  שפרלינג

יוספה בן יוסף

 

 ועדת ביקורת

אלי גרוס  , יו"ר

אמיל פרקש

חיים טורוק

 

אלי גרוס  , יו"ר

אמיל פרקש

חיים טורוק

בני רבינוביץ

פליקס נגר

אורי מינס

גלילה דניאל

אהרון יעקובי

אריה אייניס

דוד ברקוביץ

אורה קוסובסקי

איתן יבין

הלל דליה

אורי וויס

יוספה בן יוסף

ישראל שדה

יעל  שפרלינג

 

 

 

אלברט לוי  ,יו"ר העמותה

גיורא חרלופסקי , מ"מ ליו"ר

יעקב סייג  , יועץ בכיר וחבר ועד

ויולט קרויטרו , מזכירת העמותה

חיים קפלן , גזבר העמותה